Barn ska få vekryg att prata om psykisk ohälsa. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Barn ska få vekryg att prata om psykisk ohälsa. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Adobe stock

Satsning på att barn ska öppna sig om psykisk ohälsa får fortsättning

Fler skolbarn ska få delta i Börja prata-projektet

LAHOLM.

Projektet Börja prata vänder sig till elever med föräldrar som har psykisk ohälsa eller missbruksproblem. Hittills har 175 av 270 elever i årskurs fem deltagit. Nu får satsningen en fortsättning.

Av
Felix Alnemark

Börja prata får 112 000 kronor för att fortsätta sitt arbete i Laholm. Det har lokal nämnd i Laholm inom Region Halland beslutat.

Börja prata har genomförts bland barn i årskurs 5 vid Parkskolan, Veingeskolan och Våxtorpskolan. Arbetssättet har sitt ursprung i unga vuxnas egna erfarenheter av att vara anhöriga barn till föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen och erfarenhet av socialtjänstens insatser.

Syftet är att barn och unga ska börja prata om psykisk ohälsa och få kännedom om vart de kan vända sig för att få hjälp. Ett annat mål är att visa att det är okej att barn och vuxna pratar om psykisk ohälsa och missbruk.

Satsningen ska också bidra till ökat samarbete mellan socialtjänst, skola och elevhälsa som håller i projektet tillsammans.

Projektet har funnits i Laholm sedan 2017 och har nu utvärderats av Halmstad högskola. Resultatet visar att Börja prata har potential att kortsiktigt stärka elevernas möjlighet att hantera utmaningar, enligt beslutsunderlaget i nämnden.

Dessutom ökar barnens kunskap samtidigt som samverkan gynnar barn- och unga. För att kunna utvärdera projektets långsiktiga effekter behövs fler genomföranden och en mer långsiktig utvärderingsstrategi, heter det.

Publicerad 19 November 2019 00:00