Antalet nyanlända till Hallans kommuner minskar nästa år. Men i Laholm ökar mottagandet.

Antalet nyanlända till Hallans kommuner minskar nästa år. Men i Laholm ökar mottagandet. Foto: Mostphotos

Nyanlända till Laholm mer än fördubblas

Så många ska kommunen välkomna

LAHOLM.

Nu är det klart hur många nyanlända som de halländska kommunerna ska ta emot nästa år. För Laholm blir mottagandet mer är dubbelt så många som i år samtidigt som mottagandet i länet minskar som helhet

Av
Felix Alnemark

Länsstyrelsen har utgått från den fördelningsmodell som Migrationsverket lämnat till regeringen. I den tas hänsyn till saker som befolkningsstorlek, befolkningsprognos, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunerna.

I år har Laholm tagit emot åtta nyanlända invandrare. Nästa år är siffran 20 personer.

I år tog Hallands kommuner emot 354 personer. Nästa år minskar andelen till 311.

Fördelningen

Så många nyanlända ska kommunerna ta emot nästa år. Årets siffror inom parentes.

  • Hylte 5 (5)
  • Halmstad 31 (37)
  • Laholm 20 (8)
  • Falkenberg 30 (20)
  • Varberg 94 (98)
  • Kungsbacka 131 (186)

Publicerad 15 November 2019 11:39