Tommy Karlsson, vd på Södra Hallands Kraft, och Jyrki Välimäki, klubbchef på Laholms GK, tar varandra i hand om sponsoravtalet som ger golfklubben 100 000 kronor för satsningen på en äventyrsbana.

Tommy Karlsson, vd på Södra Hallands Kraft, och Jyrki Välimäki, klubbchef på Laholms GK, tar varandra i hand om sponsoravtalet som ger golfklubben 100 000 kronor för satsningen på en äventyrsbana. Foto: Rickard Gustafsson

SHK sponsrar äventyrsbanan

Ytterligare 100 000 kronor närmare Laholms GK:s slutmål

VÅXTORP.

Laholms GK fick under onsdagen ytterligare en stor donation till sitt stora projekt – Äventyrsbanan. Södra Hallands Kraft går in med 100 000 i bidrag och därmed har golfklubben nått ännu en ekonomisk milstolpe – 4 000 000 kronor.

Av
Rickard Gustafsson

Det var i mitten av juni som Laholms golfklubb avslöjade att de fått 3,1 miljoner kronor i bidrag från Allmänna Arvsfonden, dedikerade till klubbens satsning på en äventyrsbana.

Några dagar senare presenterades den första stora lokala sponsorn när Laholms Sparbank skänkte 200 000 kronor.

Nu skriver vi oktober och klubben har till dags dato samlat in 4 miljoner kronor efter att ytterligare ett lokalt företag gått in med en stor summa sponsorpengar.

Styrelsen i Södra Hallands Kraft har beslutat att sponsra med 100 000 kronor.

– Vi är ett lokalt företag, dessutom kundägt, och jobbar för att vara med i den gemensamma samhällsutvecklingen. Vi har en sponsringspolicy där fokus ska ligga på barn och ungdomar och vi tycker om upplägget som det här projektet har, säger vd Tommy Karlsson och berättar att företaget årligen lägger 300 000–350 000 kronor i sponsring.

Bidraget till Laholms GK är SHK:s enskilt största sponsorsåtagande under 2019.

Laholms GK:s initiativ bygger på att föra golfen och golfbanan närmare samhället och de arbetar för mångfald, integration och inkludering.

– De har ett seriöst sätt att angripa det här på och det ligger i linje med vårt företags värderingar, säger Tommy Karlsson.

För klubbchefen Jyrki Välimäki är bidraget väldigt välkommet.

– De här hjälper till att förverkliga våra planer som ännu inte helt är i hamn. Vi är extremt tacksamma och glada över att Tommy och Södra Hallands Kraft tycker att vårt projekt är välgrundat och uppfyller deras värderingar.

Äventyrsbanan kommer att förläggas mellan klubbhuset och drivingrangen.

Äventyrsbanan kommer att förläggas mellan klubbhuset och drivingrangen. Foto: Rickard Gustafsson

Laholms GK hoppas att få ihop 5,5 till 6 miljoner kronor och har håven ute genom ansökningar till många stiftelser och organisationer.

– Vi kommer att söka ytterligare bidrag innan årets slut och vi är väldigt förhoppningsfulla att vi ror det här i land, säger Jyrki Välimäki.

Ambitionen är att sätta spaden i jorden under 2020 och att äventyrsbanan ska stå klar till våren 2021. Välimäki berättar också att klubben gärna tar emot bidrag från fler lokala företag som vill stötta satsningen.

– Vi har tankar om att fråga fler företag, men det är inget som vi gjort hittills. Men de får gärna komma i morgon, ler Jyrki Välimäki.

Publicerad 24 October 2019 00:00