De politiska partierna är inte eniga i frågan om att bolagisera Laholmsbuktens VA. Men mycket talar ändå för att det finns en politisk majoritet som vill ombilda nämnden till ett aktiebolag.

De politiska partierna är inte eniga i frågan om att bolagisera Laholmsbuktens VA. Men mycket talar ändå för att det finns en politisk majoritet som vill ombilda nämnden till ett aktiebolag. Foto: Adobe Stock

LBVA – ett steg närmare bolagisering

Splittrat utskott i Halmstads kommun röstade för

LAHOLM/HALMSTAD. Ett första steg mot att förvandla Laholmsbuktens VA från nämnd till bolag har nu skett. En majoritet i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott i Halmstad röstade för, men Socialdemokraterna röstade emot.

Av
Rickard Gustafsson

Laholmsbuktens VA (LBVA) styrs i dagsläget i en gemensam nämnd där Laholms och Halmstads kommuner samarbetar.

Frågan om en bolagisering har varit på tapeten sedan 2017 och under 2018 gjordes en extern utredning som rekommenderade en bolagisering.

I april fattade respektive kommuners fullmäktige ett inriktningsbeslut om bolagisering men när ärendet nu går in i skarpt läge blev det i första instans i Halmstads kommun diskussion i personal- och ledningsutskottet.

Socialdemokraterna i utskottet röstade emot förslaget om en bolagisering.

– Vi föreslår att LBVA fortsätter att utvecklas som gemensam nämnd. Det är i grunden en fråga om demokrati. Vatten och infrastruktur är viktiga värden och med dagens klimatutmaningar finns ett ökande medborgerligt engagemang för dessa frågor, säger Krissi Johansson, (S) andra vice ordförande i personal- och ledningsutskottet.

– Men den utredning som ligger till grund för en bolagisering av driften i LBVA ser vi inte att övriga skillnader skulle bli så stora från hur man arbetar idag. Samverkan sker redan och befintlig organisation är inget hinder för att utveckla det ytterligare. Därför föreslår vi också en översyn av det befintliga samverkansavtalet.

I Halmstad går nu ärendet vidare till kommunstyrelsen och behandlas slutligen av kommunfullmäktige.

Inte heller i Laholms kommun är partierna eniga. Socialdemokraterna och Laholmspartiet har tidigare yttrat att de motsätter sig bolagisering och reserverade sig mot inriktningsbeslutet.

Bertil Johansson (LP) har dessutom flertalet gånger även yttrat både muntligt och skriftligt att Laholm borde bryta sig ur samarbetet med Halmstad, då det enligt hans uppfattning missgynnar VA-abonnenterna i Laholms kommun.

En bolagisering förutsätter likalydande beslut i både Halmstads och Laholms kommunfullmäktige.

Publicerad 23 October 2019 11:40