Två mångmiljonprojekt – upprustningen av järnvägsstationen och tillfartsvägen till återvinningsstationen i Ahla – har inte konkurrensutsatts. Laholms kommun har återigen gjort sig skyldig till brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU)

Två mångmiljonprojekt – upprustningen av järnvägsstationen och tillfartsvägen till återvinningsstationen i Ahla – har inte konkurrensutsatts. Laholms kommun har återigen gjort sig skyldig till brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU) Foto: Rickard Gustafsson

Nya upphandlingsskandaler skakar Laholms kommun

Får tidigare affärer att blekna i ekonomisk jämförelse

LAHOLM.

Två nya upphandlingsskandaler skakar Laholms kommun. I går avslöjades att två stora kommunala projekt inte har upphandlats. Det handlar om upprustningen av järnvägsstationen i Laholm och den nyanlagda förstärkta vägen till Ahla återvinningscentral. Beloppen är hisnande och uppgår till 6-8 miljoner, kanske mer, och slår den nyligen omskrivna ”Möbelskandalen” med hästlängder.

Av
Rickard Gustafsson

Det är mörka dagar i Stadshuset. På fredagen avslöjades två gigantiska, tillika allvarliga, upphandlingsskandaler i kommunala projekt som innefattar belopp i mångmiljonklassen.

Tidigare i veckan har HP i flertalet artiklar berättat historien om en projektledare i Laholms kommun. Tjänstemannen har efter en månads avstängning fått lämna sin tjänst på grund av tjänstefel gällande brister i en upphandling. Då var det bara det aktuella fallet som granskats.

Under veckan har Laholms Tidning fått flera tips, bland annat från en person verksam i mark- och anläggningsbranschen, som hävdade att projektet vid Järnvägsstationen inte konkurrensutsatts.

När LT under fredagsmorgonen och förmiddagen begärde ut fullständiga handlingar om projektet och samtidigt ställde frågor till politiker om fallet agerade politikerna snabbt.

Klockan 11.45 damp en inbjudan till presskonferens ned i LT:s mejlkorg. Drygt tre timmar senare erkände kommunen att historien kring projektledaren innefattade mycket, mycket mer.

På presskonferensen berättade kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist att det handlar om två projekt där upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) inte ägt rum.

Arbeten för 4-5 miljoner kronor ska utförts på järnvägsstationen i Laholm utan upphandling.

Arbeten för 4-5 miljoner kronor ska utförts på järnvägsstationen i Laholm utan upphandling. Foto: Rickard Gustafsson

Det kostnadsmässigt största skandalprojektet berör järnvägsstationen i Laholm, som numera tydligen ska beskrivas som Resecentrum.

Under 2018 utförde mark- och anläggningsentreprenören Jonab arbeten vid industriområdet Nyby – ett stenkast från tågstationen. När arbetet var färdigt flyttades maskinerna några hundra meter.

Där genomfördes arbeten utan upphandling för någonstans mellan fyra och fem miljoner kronor, hävdar ekonomichefen Kristoffer Dehlin som i nuläget svävar på beloppet.

De oupphandlade arbetena gäller mestadels markberedning och stensättning. Däremot är asfaltsbeläggning samt bygget av cykelgaraget, enligt kommunen, korrekt upphandlat.

Den andra upphandlingsskandalen omfattar tillfartsvägen till återvinningscentralen i Ahla. Även där fungerade Jonab som entreprenör när vägen skulle breddas och vägkroppen förstärkas för att klara av den ökande trafiken av tunga fordon.

Arbetet med tillfartsvägen till återvinningsstationen har kostat mellan 2-2,5 miljoner kronor. Någon upphandling skedde aldrig.

Arbetet med tillfartsvägen till återvinningsstationen har kostat mellan 2-2,5 miljoner kronor. Någon upphandling skedde aldrig. Foto: Rickard Gustafsson

Det är många fakturor i de här projekten, men det är klart över alla gränser.

Enligt ekonomichefen Kristoffer Dehlin är inte heller kostnaderna för denna otillåtna upphandling bekräftade. Men det utförda arbetet lär preliminärt uppgå till 2-2,5 miljoner kronor.

– Det är många fakturor i de här projekten, men det är klart över alla gränser. Det är mellan tummen och pekfingret och vi har inte kunnat och hunnit vidimera alla summorna ännu, säger Kristoffer Dehlin.

De nya gigantiska upphandlingsskandalerna ska ses i ljuset av senare års misslyckade och lagvidriga upphandlingar i projekt och affärer. Där finns exempelvis ”IT-konsultaffären”, ”Krokå-projektet”, "Visit Laholm"-affären, "Beachvolleybollskandalen" och senast upphandlingen av skolmöblerna till nya Glänningeskolan.

Publicerad 18 October 2019 19:07