En enig kommunstyrelse beslutade under tisdagen att fakturan på närmare 1,2 miljoner kronor ska betalas till Input Interiör. Beloppet gäller möblerna till nya Glänningeskolan för den affär som förvaltningsrätten förklarat som olaglig.

En enig kommunstyrelse beslutade under tisdagen att fakturan på närmare 1,2 miljoner kronor ska betalas till Input Interiör. Beloppet gäller möblerna till nya Glänningeskolan för den affär som förvaltningsrätten förklarat som olaglig. Foto: Rickard Gustafsson

Olagliga skolmöbler ska betalas

Kommunstyrelsen eniga i beslutet

LAHOLM.

En stor del av möblerna till nya Glänningeskolan levererades trots beslut i Förvaltningsrätten att det inte fick ske. Samma beslut innebar också att kommunen inte fick betala fakturan. Nu har kommunstyrelsen beslutat att Input Interiör ska få betalt för de olagliga möblerna – närmare 1,2 miljoner kronor.

Av
Rickard Gustafsson

Historien om möbelskandalen på nya Glänningeskolan är redan lång som en följetong och den kommer bara att bli längre.

Ansvarsbiten är långtifrån utredd och kommunstyrelsen inväntar fortfarande på den redogörelse som senast den 31 oktober ska ha levererats från barn- och ungdomsnämnden.

Dessutom granskar kommunrevisionen hela affären och den lär sannolikt inte bli nådig i sin kritik.

Men under tisdagens kommunstyrelse diskuterades betalningen av de möbler som köptes i den av förvaltningsrätten konstaterat lagvidriga direktupphandlingen.

Vår nya kommunjurist har tittat på frågan om betalningen av möblerna till Input Interiör och hon var tydlig mot oss i ledningsutskottet att vi måste betala det här nu, säger ordföranden Erling Cronqvist (C).

Vi har sagt från kommunstyrelsen att man får använda möblerna och det gör vi nu och det klart att vi ska betala för dem, säger Cronqvist.

Ett domstolstrots har redan skett genom att börja använda möblerna och det blir inte värre av det här.

Nu har barn- och ungdomsnämnden fått i uppdrag av kommunstyrelsen att omgående betala fakturan på 1 183 838 kronor till halmstadsföretaget Input Interiör. Ingen i kommunstyrelsen reserverade sig mot beslutet.

Vi har frågat juristen om vi gör ytterligare ett fel om vi betalar den här fakturan. Ett domstolstrots har redan skett genom att börja använda möblerna och det blir inte värre av det här. Nu gör vi rätt för oss, säger Roland Norrman.

Den ursprungliga fakturan kommer alltså betalas i snar närtid, men det är oklart om Input Interiör kommer att komma med ytterligare anspråk. Exempel på det skulle kunna vara dröjsmålsränta eller juridiska kostnader företaget haft för möbelaffären.

Jag förutsätter att Input inte återkommer med någonting. De får sina pengar nu och vi ställer upp och betalar, säger Roland Norrman.

När det gäller ansvarsbiten väntar kommunstyrelsen fortfarande på en redogörelse från barn- och ungdomsnämnden. Enligt uppgifter till LT har barn- och ungdomsnämnden ännu inte diskuterat den redogörelse om möbelskandalen som utbildningschef Richard Mortenlind skrivit ihop.

Den frågan dyker upp på barn- och ungdomsnämnden i nästa vecka och ärendet lär skapa både många och långa diskussioner.

Publicerad 16 October 2019 00:00