Gamla Glänningeskolan står för tillfället tom. Men förslaget som ligger i kommunen är att det ska omvandlas till daglig verksamhet, korttidsboende och fritids. För att det ska krävs en omfattande ombyggnad av den tidigare skolan.

Gamla Glänningeskolan står för tillfället tom. Men förslaget som ligger i kommunen är att det ska omvandlas till daglig verksamhet, korttidsboende och fritids. För att det ska krävs en omfattande ombyggnad av den tidigare skolan. Foto: Rickard Gustafsson

Förstudie: Ombyggnad kostar 17 miljoner

Tre verksamheter kan flytta in i den övergivna Glänningeskolan

LAHOLM.

Laholmshem har räknat på vad det skulle kosta att bygga om gamla Glänningeskolan till lokaler ändamålsenliga för några av Socialnämndens verksamheter. Prislappen landar på cirka 17 miljoner kronor.

Av
Rickard Gustafsson

I 25 år fungerade gamla Glänningeskolan som en F-3-skola. Sedan nya Glänningeskolan stod klar vid terminsstarten i höstas står lokalerna tomma.

Redan i oktober 2018 beställde kommunstyrelsens ledningsutskott en förstudie för ombyggnad av skolan till nya användningsområden. Laholmshem är nu klara med förstudiearbetet och har kommit fram till att kostnaden för att bygga om uppgår till 17 miljoner kronor.

– Fastigheten är inte i jättedåligt skick, men det är dyrt att bygga om till den avancerade verksamhet som planeras. Men när den är klar står den där i 50 år, säger Laholmshems vd Stefan Lundström.

Ingen av de här verksamheterna har eller har haft bra och ändamålsenliga lokaler. Det kommer bli ett riktigt lyft för dem.

Förstudien har återremitterats till Socialnämnden, men förslaget är att korttidsboendet Igelkotten (i dag i Altona by) flyttar in i en av huskropparna.

I de andra två huskropparna är det tänkt att dagverksamheten Hallaberg (i dag på Kvarngården utmed Lagavägen) och fritidsverksamheten ”33:an” även benämnt Hellbakken (i dag i paviljong på Campus Laholm) flyttar in.

– Ingen av de här verksamheterna har eller har haft bra och ändamålsenliga lokaler. Det kommer bli ett riktigt lyft för dem, säger Stefan Lundström.

Investeringarna handlar till stor del om ny ventilation och nya fläktrum och nytt värmesystem (i två av byggnaderna). Mycket elinstallationer kommer behöva bytas ut och det ska även installeras in nytt brandlarm och sprinkleranläggning.

Förslaget som ligger betyder också, enligt Stefan Lundström, att fastigheten där Igelkotten ligger i dag kan komma att säljas. Det samma gäller Kvarngården medan hyresavtalet för paviljongen på Campus Laholm sägs upp.

Ärendet ska diskuteras i både socialnämnden och kommunstyrelsen innan bygglov kan sökas.

Vad är tidsperspektivet för när det här kan vara klart?

– Det tar nog åtta, nio månader minst att bygga om efter att politikerna sagt ja, säger Stefan Lundström.

Gamla Glänningeskolan ligger på Timjangången i Trädgårdsstaden.

Gamla Glänningeskolan ligger på Timjangången i Trädgårdsstaden. Foto: Rickard Gustafsson

Publicerad 15 October 2019 11:38