De halländska vyerna, miljöerna och attraktionerna lockar fler turister än någonsin. Och toppen är långtifrån nådd, tror besöksnäringsorganisationen, Visita.

De halländska vyerna, miljöerna och attraktionerna lockar fler turister än någonsin. Och toppen är långtifrån nådd, tror besöksnäringsorganisationen, Visita. Foto: Adobe Stock

Rekordsiffra för halländsk turism

Över en halv miljon gästnätter i somras – skapar många jobb

HALLAND. Turistnäringen blomstrar i Halland och slog sommaren 2019 ett nytt prydligt rekord. Över 515 000 gästnätter på hotell, vandrarhem och stugor har bokförts och det alstrar många nya arbetstillfällen.

Av
Rickard Gustafsson

Sommartider hej hej, sommartider. Halland går som tåget när det gäller antalet gästnätter under sommaren. De senaste tio åren har siffran ökat stadigt och mellan 2010-2019 ser besöksnäringsorganisationen Visita en tillväxt på över 25 procent och är nu över 500 000.

– Det är en fantastisk utveckling vi sett i Hallands besöksnäring de senaste åren som skapat både många nya jobb och utveckling, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita i ett pressmeddelande.

Årets exakta siffra blev 515 614 gästnätter, enligt färska siffror från SCB. Men trots de nya rekordnivåerna och de senaste årens starka utveckling är toppen långtifrån nådd, tror Visita.

Föga överraskande är de vanligaste nationaliteterna i Halland sommartid (förutom svenskar) tyskar, danskar och norrmän. 87 procent av gästnätterna bokades av svenskar.

Besöksnäringens starka tillväxt påverkar självklart också arbetsmarknaden. Utvecklingen de senaste tio åren har skapat 1 100 nya jobb i Halland (SCB) och sysselsätter nu 4 500 personer. En stor del av de nya jobben har gått till unga och utrikesfödda.

– Besöksnäringen är bäst av alla näringar på att ge människor en första fot in på arbetsmarknaden. Det gör de här jobben extra viktiga, inte minst för integrationen, berättar Jonas Siljhammar.

Men i allt det positiva finns det också några problem. Många turistföretag vill anställa fler personer men har svårt att finna rätt kompetens. Dessutom hävdar Visita att regelbördan hindrar tillväxten.

– Kommunerna måste snabba på tillståndsprocesser, sluta ta betalt för kontroller som aldrig blir av och underlätta för företag att göra rätt. På så sätt skapas ännu fler nya jobb, säger Jonas Siljhammar.

Publicerad 10 October 2019 09:26