Renny Eelkema och Thomas Millegård på Solhemmet är stolta över diplomeringen som de tillsammans med Björkebogården i Knäred är först om i landet.

Renny Eelkema och Thomas Millegård på Solhemmet är stolta över diplomeringen som de tillsammans med Björkebogården i Knäred är först om i landet. Foto: Johan W Jönsson

Äldreboenden i Laholm först med individuell inkontinensvård

Gör att livskvaliteten förbättras för vårdtagarna

VEINGE/KNÄRED.

Solhemmet i Veinge och Björkebogården i Knäred har som de första äldreboendena i Sverige erhållit diplom för ”genomförd kompetenshöjning och implementation av individuell inkontinensvård”. – Ett bra inkontinensskydd leder till att livskvaliteten förbättras för våra vårdtagare. Det betyder jättemycket!, säger distriktssköterskan Renny Eelkema.

Av
Johan Wilmarstrand Jönsson

Inkontinens är ofta förknippat med skam. Men faktum är att var femte svensk över 65 år är drabbad av urinläckage.

I Laholms kommun har man nu börjat arbeta med ett speciellt verktyg som mäter läckaget. Mätningarna görs dygnet runt i tre dygn för att få ett så bra resultat som möjligt.

– Det mäter exakt hur mycket vårdtagarna kissar och när. På så vis kan vi bedöma vilken typ av skydd som behövs och när det behövs hjälp med toalettbesök.

– Det handlar om förståelse för vårdtagaren och att anpassa efter individens behov. Vi har märkt att i flera fall har onödigt stora skydd använts, säger Eelkema och fortsätter:

– Kan man gå in och hjälpa till så att vårdtagaren kommer på toaletten i rätt tid blir skydden i vissa fall överflödiga.

Det förebyggande arbetet har flera fördelar.

– Det höjer livskvaliteten för våra vårdtagare. Men även ekonomiskt och ur miljösynpunkt är det bra att inkontinensskydden anpassas och i vissa fall inte behövs, säger Eelkema.

På Solhemmet och Björkebogården är man stolta över att vara diplomerade.

– Vi är väldigt stolta över att vara först i landet med det här. Det är intressant att jobba med då det är vanligt och man kan göra stor skillnad för många, säger Thomas Millegård som är inkontinensombud nattetid på Solhemmet i Veinge.

– Det gör mycket för känslan för de boende. Att de till exempel kan få fina skydd som inte syns igenom kläderna. Flera har haft för stora skydd, fortsätter Millegård.

Arbetet kommer nu att fortsätta. Både Eelkema och hennes motsvarighet på Björkebogården – Jane Malmfeldt, har regelbundet möten med sina kollegor på boendena för att följa upp vårdtagarna. Dessutom har man informationsmöten med övriga sköterskor i kommunen.

Publicerad 10 October 2019 11:55