Det nya gememsamägda reningsverket i Ängstorp är definitivt ingen skitsak för kommunråden Erling Cronqvist (C) och Johan Olsson Swanstein (M). Samarbetet är

Det nya gememsamägda reningsverket i Ängstorp är definitivt ingen skitsak för kommunråden Erling Cronqvist (C) och Johan Olsson Swanstein (M). Samarbetet är "livsviktigt" och skapar förutsättningar för både Laholms och Båstads kommuns tillväxtmöjligheter. Foto: Rickard Gustafsson

Nya reningsverket tar Laholm/Båstad in i framtiden

Ängstorps-anläggningen invigd och i drift

LAHOLM/BÅSTAD. Mångmiljonsatsningen på Ängstorps reningsverk invigdes under fredagen och därmed står Laholms och Båstads kommun rustade för framtiden. Det samfinansierade projektet innebär en kapacitetsökning som möjliggör fortsatt tillväxt i de båda grannkommunerna.

Av
Rickard Gustafsson

Det är 13 år sedan diskussionerna påbörjades om att öka spillvattenkapaciteten i Laholms och Båstads kommun.

Efter år av diskussioner, och även högljudda bråk på vägen fram, tog på fredagen de respektive kommunernas högsta politiker varandra i hand och tackade för ett gott samarbete och utgav även löften om ännu tätare samarbete inom andra områden.

– Den här dagen har vi väntat på sedan 2006. Det är alldeles livsviktigt för oss eftersom båda kommunerna växer och för att vi ska ha möjlighet att ta emot våra turister, sa Erling Cronqvist (C), kommunstyrelsens ordförande i Laholm.

Stridsyxan i

Stridsyxan i "vattenkriget" är numera begraven mellan Laholms och Båstads kommun. Kommunråden Erling Cronqvist och Johan Olsson Swanstein verkar komma väldigt bra överens och båda berättar att det finns ytterligare planer på utökade samarbeten mellan kommunerna. Foto: Rickard Gustafsson

Hans motsvarighet i Båstad, Johan Olsson Swanstein (M), var minst lika nöjd när han stod på halländsk mark.

– Vi växer mycket och vi växer tillsammans. Vi har mycket samarbete med Laholm och vi vill ha mer. Det här reningsverket är ett jättebra exempel på hur man ska samarbeta och samverka, sa kommunstyrelsens ordförande i Båstad och betonade betydelsen för miljön och hållbarheten.

Den stora vinsten med utbyggnaden är den nu dubblerade effektiviteten som gynnar både samhällsnyttan och miljön.

165 miljoner kronor har utbyggnaden av Ängstorps reningsverk kostat VA-kollektivet (kostnaderna fördelas 50/50 mellan Laholm och Båstad) och för det har man fått ett toppmodernt reningsverk samt överföringsledningar från Hedhuset, Skummeslövsstrand, som nu har stängts ner.

– Den stora vinsten med utbyggnaden är den nu dubblerade effektiviteten som gynnar både samhällsnyttan och miljön, säger den tekniske koordinatorn Michael Carlsson på Laholmsbuktens VA som projektlett ombyggnationen.

Med mikrofonen i hand berättade projektledaren Michael Carlsson, teknisk koordinator på Laholmsbuktens VA, om utbyggnaden av Ängstorps reningsverk. I mitten Mattias Leijon, förvaltningschef för LBVA och till vänster Anders Ekström, anvarig för VA-ingenjörerna hos entreprenören Veolia.

Med mikrofonen i hand berättade projektledaren Michael Carlsson, teknisk koordinator på Laholmsbuktens VA, om utbyggnaden av Ängstorps reningsverk. I mitten Mattias Leijon, förvaltningschef för LBVA och till vänster Anders Ekström, anvarig för VA-ingenjörerna hos entreprenören Veolia. Foto: Rickard Gustafsson

Förvaltningschefen för LBVA, Mattias Leijon, var en glad man denna invigningsdag då han varit med i processen ända sedan starten för 13 år sedan.

– Jag tycker det är glädjande att vi förverkligat det här, säger Mattias Leijon.

I flera år har kapaciteten i Hedhuset varit på bristningsnivå. Den risken är nu helt eliminerad och båda kommunerna har en stor kostym att växa i när det gäller hanteringen av spillvatten.

– Den här typen av infrastrukturprojekt är alltid utmanande. Det finns många krav, allt från att det ska vara billigt samt att vi ska följa miljölagar och regler till att göra omfattande miljöutredningar och få till stånd alla markavtal (för överföringsledningen från Hedhuset till Ängstorp, reds. anm.)

På det nya gemensamägda reningsverket blir reningsprocessen långt mycket effektivare. Trots att det knappt blåste nämnvärt kunde man knappt skönja någon odör alls från avloppsbassängerna. Med smartare lösningar och ny teknik är i princip det nya reningsverket helt luktfritt.

– Vi har skapat de förutsättningar som bakterierna vill ha. Håller vi bra drift i processerna så sköter det sig självt, säger Mattias Leijon.

Pumpstationen som tar emot avloppsvatten från både Laholm och Båstad är en av flera nya investeringar på Ängstorps reningsverk. Här kommer bland annat spillvatten in via överföringsledningen från Hedhuset och processas i många olika reningssteg innan vattnet kan skickas ut i Lagan.

Pumpstationen som tar emot avloppsvatten från både Laholm och Båstad är en av flera nya investeringar på Ängstorps reningsverk. Här kommer bland annat spillvatten in via överföringsledningen från Hedhuset och processas i många olika reningssteg innan vattnet kan skickas ut i Lagan. Foto: Rickard Gustafsson

Publicerad 04 October 2019 14:23