Gapet ökar. Fler kvinnor än män söker sig till högskole- och universitetsstudier.

Gapet ökar. Fler kvinnor än män söker sig till högskole- och universitetsstudier. Foto: Adobe Stock

Få unga i Laholm börjar på högskolan

Långt under riksgenomsnittet – fler kvinnor än män studerar

LAHOLM.

Under 2018 hade drygt 34 procent av 24-åringarna i Laholm påbörjat en högskoleutbildning. Snittet för Halland är nästan 45 procent vilket är en procentenhet högre än riksgenomsnittet, vilket framgår i en sammanställning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Av
Rickard Gustafsson

– Statistiken visar att allt fler unga väljer att studera vid högskolan, men att allt färre av dem gör det direkt efter gymnasiet. Kvinnor fortsätter att i större utsträckning läsa vidare, och gapet mot männen ökar, säger Sofia Berlin Kolm, ansvarig utredare för rapporten på UKÄ.

Trenden håller alltså i sig. Bland kvinnorna hade 53,1 procent påbörjat högskolestudier senast vid 24 års ålder, jämfört med 36,5 procent bland männen.

Universitetskanslersämbetet har även undersökt i vilken utsträckning unga påbörjar högskolestudier och hur intresset för högskolestudier varierar mellan Sveriges län och kommuner. Skillnaderna är stora.

Bland 24-åringarna i Laholm hade 34,3 procent påbörjat en högskoleutbildning. I hela Halland var andelen 44,5 procent och i landet som helhet 43,9 procent. I kommunen med högst andel, Danderyd, påbörjade 82,4 procent en högskoleutbildning, medan andelen var 17,4 procent i den kommun som hade lägst övergång.

De har också tittat på hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkar valet att studera vid högskolan. Bland 24-åringar i Halland med högutbildade föräldrar (minst treårig eftergymnasial utbildning eller forskarutbildning) hade 66,7 procent påbörjat högskolestudier, jämfört med 68,1 procent i riket som helhet.

Motsvarande andel för 24-åringar med lågutbildade föräldrar (förgymnasial utbildning eller högst tvåårig gymnasial utbildning) var 26,5 procent, jämfört med 25,8 procent för riket som helhet.

– Vår analys visar att den sociala bakgrunden inte enskilt förklarar de regionala skillnaderna i övergång till högskolestudier. Geografiska faktorer som avståndet till en högskola kan sannolikt spela roll, liksom de lokala möjligheterna att hitta ett passande jobb om man har en akademisk examen, säger Sofia Berlin Kolm.

Publicerad 03 October 2019 10:00