Första spadtagen till bryggan i Skummeslövsstrand är tagna. Anders Einarsson, kommunchef i Laholms kommun, Erling Cronqvist, kommunstyrelsens ordförande, Niclas Johansson, entrepenadchef Gatu och väg väst AB och Kristian Petersson, ordförande i Skummeslövsstrands badortsförening gräver i sanden.

Första spadtagen till bryggan i Skummeslövsstrand är tagna. Anders Einarsson, kommunchef i Laholms kommun, Erling Cronqvist, kommunstyrelsens ordförande, Niclas Johansson, entrepenadchef Gatu och väg väst AB och Kristian Petersson, ordförande i Skummeslövsstrands badortsförening gräver i sanden. Foto: Johan W Jönsson

Nu är första spadtagen till bryggan tagna

Skummeslövsstrands Badortsförening: ”Äntligen!”

SKUMMESLÖV.

Nu är första spadtagen till bryggan vid Skummeslövsstrand tagna. Innan jul ska den 120 meter långa bryggan stå klar. – Det känns fantastiskt kul! Efter 25 år påbörjas arbetet med bryggan äntligen, säger nye ordföranden i Skummeslövs badortsförening Kristian Petersson.

Av
Johan Wilmarstrand Jönsson

Själv har Petersson varit sommarboende i Skummeslöv sedan han var liten. 2011 flyttade han dit permanent och började engagera sig mer i bryggan. I juli valdes han till ny ordförande i badortsföreningen.

– Det har ju varit snack om det här i så många år. Att den äntligen blir av och att de första spadtagen är tagna känns verkligen helt fantastiskt.

– Det har varit ett enormt engagemang för att få till det här och nu ser jag med tillförsikt fram emot att arbetet ska dra igång på allvar, säger Petersson, som gärna lyfter fram samarbetet mellan badortsföreningen, kommunen och näringslivet i bryggfrågan.

Bryggan blir 120 meter lång. Badortsföreningen ville att den skulle varit ännu längre men budgeten satte stopp. Under fredagen möttes dock Petersson och övriga i församlingen som var med vid spadtagen av en glad överraskning.

Bryggan kommer få en fristående förlängning då Finja betong går in och sponsrar en flytbrygga en bit utanför plattformen längst ut på den fasta bryggan.

– En väldigt glad överraskning! Jag hade ingen aning om det men det blir kanon och en extra bonus, säger Petersson.

Vad betyder bryggan för Skummeslöv?

– Otroligt mycket! Det kommer bli ett lyft för hela området. Tillgängligheten den skapar är superviktig, säger Petersson.

Snart åker pålarna ner i marken.

Snart åker pålarna ner i marken. Foto: Bryggruppen

Niclas Johansson, entrepenadchef på Gatu och väg väst AB som ska bygga bryggan kom med den glada nyheten om flytbryggan.

– Jag och min kollega Roger Svensson, som är från Skummeslöv, var här och tittade. Han hade sett en flytbrygga på ett annat ställe och att mycket ungdomar simmade ut till den för att hoppa och sola, säger Johansson.

– Vi pratade med Gullbritt Jansson på Finja betong och de förklarade att de kunde tänka sig att sponsra med en flytbrygga. Det var en rolig nyhet att komma med. Det var bara jag och Roger som visste om det.

Arbetet med bryggan börjar någon gång nästa vecka.

– Just nu väntar jag på pålkranen. Det beror lite på vädret också. Det får inte blåsa för hårda västliga vindar. Då blir vattnet för högt. Det är lite speciella förutsättningar här med det långgrunda. Det är för grunt för att slå ner pålarna från en flotte och är det för högt vatten blir det för djupt för en kran.

Tidsplanen kommer dock att hållas. Bryggan ska stå klar innan jul någon gång.

Bo Brink från Skummeslövsstrands badortsförening och bryggruppen är lyrisk över att bryggan äntligen blir till.

– Det är jätteroligt! Äntligen händer det. Att det är en relativt lokal firma med medarbetare från Skummeslöv som ska utföra arbetet känns extra kul, säger Brink.

– Att bryggan blir till beror på ett fint samarbete mellan flera parter och utan lokalpressen hade det inte gått, säger Brink och visar en artikel ur LT från 2000 som han vårdar ömt.

”En brygga rakt ut i havet – badortsföreningens förslag”, står det och nu blir den verklighet.

100-årige Nils-Olof Nilsson, hedersmedlem i badortsföreningen, närvarade vid ceremonin.

– Han är före detta mångårig ordförande i Badortsföreningen. Nils-Olof har betytt väldigt mycket för Skummeslövs utveckling. Fantastiskt att han får uppleva detta, avslutar Bo Brink.

Laholms Tidning 29 maj 2000.

Laholms Tidning 29 maj 2000. Foto: privat

Detta har hänt:

1995: Skummeslövsstrands Badortsförening föreslår Laholms kommun att bygga en badbrygga i Skummeslövsstrand.

2000: Laholms Tidning har förstasida om eventuell badbrygga Skummeslövstrand.

2001: Laholms kommun beställer en förstudie för brygga.

2003: Laholms kommun beställer kusthydrauliska/geotekniska undersökningar.

2010: Laholms kommun beställer systemhandling och plansch av WSP Halmstad

2013: Skummeslövsstrand Badortsförening gör en studieresa till bryggor i Öresund.

2014: Laholms kommunledning gör studiebesök på bryggor ibland annat Bjärred och Landskrona.

2014: Skummeslövsstrands Badortsförening ger Helena Åström i uppgift att bilda en arbetsgrupp för att uppdatera och få fart på bryggprojektet.

2015: Bryggruppen bestående av tio personer börjar samla in namnlistor för en badbrygga i Skummeslövsstrand. I Januari 2016 har man samlat in över 1000 namnunderskrifter för en brygga. Leader Halland bidrog med 20 000 kronor till projektet.

2016: Medlen används till marknadsföring: roll ups, foldrar och trottoarpratare. Bryggruppen var mycket aktiv på lokala aktiviteter.

2017: I februari gjorde Laholms kommun en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Denna godkändes i mars.

13 juni: Laholms kommunstyrelse beslutar om 2 050 000 kronor till bryggan plus ett investeringsanslag på 775 000 kronor plus 550 000 kronor till bryggor vid kusten 2017 respektive 2019. Detta för att höja områdets attraktionskraft för invånare och besökare.

3 oktober: Beslutar Länsstyrelsen att bidraga med två miljoner från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till Skummeslövsbryggan.

2018 21 juni: Laholms Kommun, Skummeslövsstrands Badortsförening och Skummeslövs tångallmännings samfällighetsförening undertecknar ett 10 årigt nyttjanderättsavtal så att Skummeslövsbryggan kan byggas.

15 november: Förfrågningsunderlag läggs ut på Laholms kommuns webb. Sista anbudsdag sattes till 13 december 2018.

13 december 2018: Upphandlingen avbryts på grund av endast ett för högt anbud.

2019 12 januari: Dispens från strandskydd söks hos Miljö och byggnadsnämnden i Laholms kommun.

2019 11 februari: Reviderat förfrågningsunderlag läggs ut.

21 mars: Gatu och väg väst AB vann upphandlingen. Bryggan blir 120 meter lång och tre meter bred.

12 april: Uppstartmöte i Laholms kommun med projektledaren Fredrik Nilsson.

16 maj: Gatu och väg väst utför kompletterande geoteknisk undersökning.

16 september: Första materielleveransen till stranden.

20 september: Första spadtagen tas.

Ekonomi: Laholms kommun 2 miljoner, Länsstyrelsen 2 miljoner, sponsring 1 miljon.

Skummeslövsstrands Badortsförenings Bryggrupp 2019

Helena Åström, Benny Carlsson, Stefan Wendt, Christer Sjöberg, Peter Öhrn, Willbert Sussbier, Peter Holmbom, Lars Bergnor, Kjell-Åke Kronvall, Bo Brink.

Fakta: Bryggruppen

Publicerad 20 September 2019 13:24