I 22 månader i följd har arbetslösheten bland utrikesfödda i Laholm minskat.

I 22 månader i följd har arbetslösheten bland utrikesfödda i Laholm minskat. Foto: Johan W Jönsson/Arkivbild

Arbetslösheten bland utrikesfödda laholmare minskar

Sjönk för 22:a månaden i rad

LAHOLM.

Allt fler personer i Laholms kommun som är födda utomlands hittar in på arbetsmarknaden. I augusti var 21,3 procent arbetslösa vilket innebär att siffran sjunkit 22 månader i sträck.

Av
Rickard Gustafsson

Diskussionerna om att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur med risk för ökad arbetslöshet, framförallt för människor i grupper som står långt från arbetsmarknaden, märks ännu inte av i Laholms kommun.

Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten bland utrikesfödda var 21,3 procent i Laholm under augusti månad vilket är 2,7 procentenheter färre än motsvarande period 2018.

I faktiska tal står 381 personer av 1 789 utanför arbetsmarknaden och faktum är att arbetslöshetssiffran för den här gruppen nu är nere på ungefär samma nivåer som innan den stora flyktingvågen för fyra-fem år sedan.

Augustisiffran visar att arbetslösheten sjönk för 22:a månaden i följd. I oktober 2017 låg siffran på 28,1 procent.

Det är dock fortfarande stor skillnad mellan gruppen utrikesfödda jämfört med hela befolkningen. Totalt har Laholms kommun för tillfället en arbetslöshet på 5,9 procent.

Även ungdomsarbetslösheten (18–24 år) fortsätter att sjunka. I samma mätning låg den siffran på 8,1 procent, en minskning med 0,4 procent jämfört med samma period i fjol.

Publicerad 16 September 2019 00:00