Lars-Göran Persson, Laholms Sparbank, och Sven Palmkvist, konsult på Peab, avslöjade under torsdagen parternas planer på att bygga 30–50 bostäder och ett underjordiskt parkeringsgarage på området bakom Laholms Sparbank ner mot Lagavägen och Lagan.

Lars-Göran Persson, Laholms Sparbank, och Sven Palmkvist, konsult på Peab, avslöjade under torsdagen parternas planer på att bygga 30–50 bostäder och ett underjordiskt parkeringsgarage på området bakom Laholms Sparbank ner mot Lagavägen och Lagan. Foto: Rickard Gustafsson

Stort bostads- och P-husprojekt planeras utmed Lagan

Laholms Sparbank och Peab vill bygga 30–50 bostäder mot Lagavägen

LAHOLM.

Under torsdagen avslöjade Laholms Sparbank, i samarbete med byggjätten Peab, att de vill bygga upp mot 50 lägenheter i centrala Laholm. Området som ska bebyggas, om kommunen medger detaljplaneändring, ligger på området bakom Laholms Sparbank med vacker utsikt ner mot Lagan och Köpingelandet.

Av
Rickard Gustafsson

Det är åtta år sedan bostadsplanerna i området grusades senast. Laholmarna Christer Svensson och Roland Ottosson fick genom sitt företag Laxen 07, efter år av planering, ”nej tack” av Laholms kommun när de ville ändra i detaljplanen för att uppföra bostadsrätter på det som i folkmun kom att kallas för ”Gräddhyllan”.

Orsaken då hette att det var för få bostäder som planerats och de dåvarande toppolitikerna i miljö- och byggnadsnämnden inställning var därför ljumt. När planerna gick i stöpet, mitt under pågående finanskris, såldes fastigheten till Laholms Sparbank som nu knappt ett decennium senare dammar av de gamla planerna.

– Jag har suttit och funderat, och från mitt kontor sett de här fantastiska ytorna och tänkt att här kan man göra någonting mer, säger sparbanks-vd:n Lars-Göran Persson och berättar att han vid ett tillfälle dryftade det med en kund i banken.

Kunden var av en händelse anställd på Peab och det var så idén till samarbetet fick sin början. I juli träffades parterna däribland Lars-Göran Persson och Peab-grundaren Mats Paulsson.

Det är ett attraktivt och unikt läge och vi tror inte det är svårt att hitta människor som vill bosätta sig här.

Den här gången lär det dock inte vara antalet bostäder som blir ett problem. Laholms Sparbank, i samarbete med Peab, vill bygga 30–50 lägenheter och begär nu planbesked från kommunen för att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Laxen 3, 4, 12 och 13.

Sven Palmkvist (som bland annat är engagerad i föreningen Gamla Laholm) har i många år arbetat som konsult åt Peab.

– Huvudtanken är att Laholm behöver fler bostäder centralt. Det kan bli hyresrätter eller bostadsrätter, eller både och. Det är för tidigt att säga just nu, säger Sven Palmkvist.

– Det är ett attraktivt och unikt läge och vi tror inte det är svårt att hitta människor som vill bosätta sig här, säger Lars-Göran Persson.

Området sträcker sig från Gröna Hästen (Laxen 12, som ägs av krögaren Stefan Zaff och som är delvis involverad) till bankens fastigheter som gränsar mot Stortorget i riktning bort mot Bagarliden.

– Vi har självfallet pratat med Stefan och frågat om han ville omfattas av den här planen och det ville han, säger Sven Palmkvist.

Det blåmarkerade området ägs av Laholms Sparbank. Det är där banken tillsammans med Peab vill bygga bostäder och parkeringsgarage.

Det blåmarkerade området ägs av Laholms Sparbank. Det är där banken tillsammans med Peab vill bygga bostäder och parkeringsgarage.

Tanken är också att bygga ett väl tilltaget underjordiskt parkeringsgarage och däröver planeras det för bostäder samt kontor. Infart till parkeringsgaraget är avsett att ske från Lagavägen med en uppgång till Stortorget.

– Området är på 6 200 kvadratmeter och vi kanske kan bygga garage på hälften, säger Sven Palmkvist om i nuläget inte vill uppge hur många p-platser det kan komma att bli.

Klart är i alla fall att platserna i P-garaget kommer att bli långt fler än behovet för nybyggnationen, vilket innebär att andra förtätningsprojekt i centrum kan dra nytta av parkeringsmöjligheterna. Samtidigt kan det här underlätta det parkeringsproblem som i decennier präglat innerstaden och kanske minska antalet bilar i centrum.

– Det kan avlasta p-platserna både på Stortorget och Hästtorget som istället skulle kunna användas för till exempel uteserveringar, funderar Lars-Göran Persson.

Den stora sockerbiten för kommunen är väl egentligen att man stärker stadens centrum.

Om kommunen ger ett positivt planbesked vill Laholms Sparbank och Peab med egna pengar och egna konsulter och arkitekter utarbeta ett förslag till detaljplan i samråd med Laholms kommun.

Kostnaden för kommunen blir därmed noll och intet.

– Den stora sockerbiten för kommunen är väl egentligen att man stärker stadens centrum och vi anser inte heller att det stör bilden av Gamleby som vi vill vara rädda om, säger Sven Palmkvist och fortsätter:

– Vi vill på ett tidigt skede även blanda in länsstyrelsen så att vi har dem med på vagnen redan från början.

Att ta fram en ny detaljplan beräknas ta ett till två år och byggnationen ett år. I bästa fall kan alltså de nya bostäderna och P-garaget stå klart 2022–2023.

Hur mycket pengar finns det i projektbudgeten?

– Peab kommer att satsa det som behövs, säger Sven Palmkvist.

Vem kommer att äga de här nya bostäderna?

– Det har vi inte kommit fram till ännu men jag har svårt att se att banken skulle stå som ägare, säger Lars-Göran Persson.

– Peab är inga förvaltare utan byggare och den här fastigheten kan komma att säljas, avslutar Sven Palmqvist.

Publicerad 12 September 2019 18:36