Laholmsbuktens VA ska inom kort sätta igång arbetet med dagvattenutbyggnaden vid kusten. Under arbetets gång kommer flera vägar att påverkas. Bilden är tagen vid ett tidigare LBVA-arbete på Birger Pers väg.

Laholmsbuktens VA ska inom kort sätta igång arbetet med dagvattenutbyggnaden vid kusten. Under arbetets gång kommer flera vägar att påverkas. Bilden är tagen vid ett tidigare LBVA-arbete på Birger Pers väg. Foto: LBVA

LBVA bjuder in till frågestunder om dagvattenutbyggnad

Arbetet väntas starta i september

MELLBYSTRAND/SKUMMESLÖVSSTRAND.

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA planerar för dagvattenutbyggnad vid kusten. Under nästkommande veckor möter LBVA invånarna och står redo att svara på deras frågor.

Av
Rickard Gustafsson

Laholmsbuktens VA ska enligt beslut i Laholms kommun bygga ut dagvattnet vid kusten. I samband med det bjuds allmänheten i Mellbystrand och Skummeslövsstrand in till att under cirka en månad framåt komma och ställa frågor och diskutera dagvattenutbyggnaden.

– Invånarna är varmt välkomna att komma förbi och diskutera hur dagvattenavledningen fungerar i dag och varför vi bygger ut dagvatten i kusten och hur planeringen ser ut. Som fastighetsägare eller markägare kan man få svar på när man får en dagvattenservis och vad det kommer att kosta och hur ska jag ta hand om mitt dagvatten inom fastigheten, säger Carina Henriksson, VA-ingenjör på Laholmsbuktens VA.

På LBVA:s hemsida informerar nämnden att arbetet med all sannolikhet kommer att starta i området vid Rombergs väg.

Under perioden kommer Norra Strandvägen samt Skepparvägen att byggas om mellan Birger Pers väg och Grönatorgsvägen, vilket även gäller berörda tvärgator i området väster om Skepparvägen.

Gatorna kommer att byggas om med så kallad trög avvattning samt dagvattenbrunnar och kompletteras med belysning.

Dagvattenutbyggnad vid kusten

Laholmsbuktens VA har en uppställd arbetsbod på Rombergs väg 13 i Mellbystrand där de mellan 13.00 och 18.00 tar emot ortsinvånare och fastighetsägare som har frågor om dagvattenutbyggnaden:

Vecka 34 – måndag, onsdag och fredag

Vecka 35 – måndag, onsdag och fredag

Vecka 36 – måndag och torsdag

Vecka 37 – måndag, torsdag och fredag

Publicerad 14 August 2019 00:00