Ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden, Maria Bronelius (C), hävdar att nämnden både i april och juni har delgivits information om direktupphandlingen av möbler till Glänningeskolan. Samma direktupphandling som Förvaltningsrätten i Falun har olagligförklarat.

Ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden, Maria Bronelius (C), hävdar att nämnden både i april och juni har delgivits information om direktupphandlingen av möbler till Glänningeskolan. Samma direktupphandling som Förvaltningsrätten i Falun har olagligförklarat. Arkivbild

Bronelius (C): ”Det var en grupp som tog beslut om möbelinköpet”

Bun-ordföranden vill inte avslöja vem eller vilka som är ansvariga för miljonaffären

LAHOLM. Bun-ordföranden Maria Bronelius (C) berättar att beslutet att gå vidare med den förbjudna direktupphandlingen av möbler till nya Glänningeskolan togs informellt av en ”grupp”. Vem eller vilka som ingår i gruppen vill hon inte avslöja, för LT.

Av
Rickard Gustafsson

Laholms Tidning har försökt gå till botten med vem som är ansvarig för den så kallade ”möbelaffären”. Det framgår med all tydlighet i granskningen att ingen vill ta ansvar för den direktupphandling av möbler som Förvaltningsrätten i Falun den 7 augusti förklarade som olaglig.

När LT kontaktar Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Bronelius (C) inleder hon samtalet med att tydligt påpeka att hon tycker att det är bra att kommunrevisionen ska inleda en granskning av ”möbelinköpet”.

– Det är inte bra alls det som hänt. Jag tycker att det måste bli ordentligt utrett och klart vem som gjort vad.

Maria Bronelius bedyrar att ärendet om den otillåtna direktupphandlingen varit uppe som informationsärende på Bun-sammanträdet i både april och juni. Tvärtemot vad Bun-ledamöterna Therese Norrman (M) och Martin Lönnstam (MED) hävdar.

– Vi har haft uppe det som informationsärende på nämnden och de har fått reda på att vi pratade om att göra den här upphandlingen. Vi har pratat både om återkallelsen av tilldelningsbeslutet och möbelinköpet, säger Maria Bronelius.

När samtalet leder in på ansvarsbiten och vem som faktiskt ”gjort vad” blir svaren från Maria Bronelius långtifrån lika tydliga.

Vem tog beslutet att gå vidare med den otillåtna direktupphandlingen?

– Jag tror inte att det är jag som ska svara på den frågan, det är Richard Mortenlind.

Men du har inte fattat beslutet?

– Nej, det är inte jag…inte precis.

”Inte precis”, vad betyder det?

– Jag vet inte exakt, men det var en grupp som tog beslutet. Alltså, jag har inte tagit något formellt ordförandebeslut.

Vilka ingår i den här gruppen?

– Du kommer att få reda på det när vi lämnar vår redogörelse till kommunstyrelsen.

Enligt kommunfullmäktiges delegationsordning är det bara nämnden som får ta beslut när det handlar om belopp i 1,2-miljonersklassen?

– Nej, det är inte bra. Den eller dem borde haft ett nämndsbeslut i ryggen.

Vilka syftar du på?

– Det vill jag inte säga.

Utbildningschefen Richard Mortenlind berättar för LT att han i april tillsammans med två andra tjänstemän diskuterade de alternativ som stod till buds efter att den första möbelupphandlingen dragits tillbaka den 4 april. Återkallandet av tilldelningsbeslutet, som ursprungligen gav Input Interiör affären, undertecknades av Maria Bronelius och Richard Mortenlind.

– Vi var en grupp som samlades. Det var jag, ekonomichefen Kristoffer Dehlin och Eva Ahlgren på upphandlingsenheten som diskuterade olika handlingsalternativ. Vi kunde konstatera att det fanns möbler till bara 120 elever spridda på olika skolor av olika kvalitet, säger Richard Mortenlind.

Mortenlind berättar att hur man än vände och vred på situationen var det inte ett alternativ att inte ha möbler till eleverna vid terminsstarten.

– Som verksamhetsansvarig står man där, utan möbler till mer än hälften av eleverna och ska försöka leva upp till skollagen. Så det var min rekommendation till ordföranden att gå vidare med möbelköpet och ordföranden gav sitt godkännande. Hur hon hanterade det vidare rent politiskt får du ta med henne, säger Richard Mortenlind och berättar även att affären har kommunicerats till kommunledningen.

Publicerad 14 August 2019 15:17