Konceptet med pop-up-lekparker är beprövat i andra kommuner och har haft effekt. Laholms kommun kommer att placera ut lekparken vid Rådhuset i riktning mot Torghallen.

Konceptet med pop-up-lekparker är beprövat i andra kommuner och har haft effekt. Laholms kommun kommer att placera ut lekparken vid Rådhuset i riktning mot Torghallen. Foto: Laholms kommun

Lekplats ska få fler att stanna längre i centrum

Test med lekpark på torget för att öka cityhandeln

LAHOLM.

Laholms kommun initierar nu ett testprojekt för att locka fler människor till stadskärnan och man gör det med en så kallad pop-up-lekplats samt ”smarta” parkbänkar. Syftet är att få människor att vistas längre i centrum och det i sin tur hoppas man ska leda till ökad cityhandel.

Av
Rickard Gustafsson

Konkurrensen om laholmarnas pengar hårdnar från alla håll och kanter. Allt från internethandel till regionala köpcentrum som Väla i Helsingborg men framförallt Hallarna i Halmstad bidrar till ett utflöde av besökare och pengar.

För att mota utvecklingen gör nu kommunen ett test för att se om det går att öka trivseln på Stortorget och därmed få människor att komma till stadskärnan i Laholm.

Projektet består av att en tillfällig lekpark slås upp på Stortorget, mellan Rådhuset och Torghallen, under tre månader med start i mitten av juli. Syftet är att locka föräldralediga och anhöriga med barn.

– Vi vill att fler människor ska vilja vistas i stadskärnan mer, oftare och längre. Med detta projekt vill vi testa att locka målgrupper som idag inte besöker stadskärnan särskilt ofta eller länge, säger Pathricia Hansson, handelsutvecklare på kommunen.

Dessutom kommer två ”smarta” parkbänkar att placeras ut.

– De är utrustade med solceller som ger möjlighet att ladda sin mobiltelefon, säger Peter Severin Larsson och berättar att wifi-möjligheter ska finnas.

Under tre månader kommer vi att mäta dagsomsättningen för att se om det har haft någon effekt

Näringslivschefen tycker att centrummiljön i Laholm med torget och Rådhuset, som Gamla Laholm nu tar över, har goda förutsättningar att bli en mötesplats där det är trevligt för folk att träffas och uppehålla sig.

Pathricia Hansson, handelsutvecklare i Laholms kommun, vill att fler människor ska vilja vistas oftare och längre i stadskärnan. Nu genomför man ett test med en pop-up-lekpark för att på det sättet få fler människor att lockas in till centrum och därigenom se om det får någon effekt på cityhandeln.

Pathricia Hansson, handelsutvecklare i Laholms kommun, vill att fler människor ska vilja vistas oftare och längre i stadskärnan. Nu genomför man ett test med en pop-up-lekpark för att på det sättet få fler människor att lockas in till centrum och därigenom se om det får någon effekt på cityhandeln. Foto: Rickard Gustafsson

Till projektet har tio företag i centrum anmält sig för att se om lekparkskonceptet kan leda till att driva upp butiksomsättningen.

– Under tre månader kommer vi att mäta dagsomsättningen för att se om det har haft någon effekt, säger Peter Severin Larsson och betonar att det är ett test men att ett liknande projekt i Falkenberg för några år sedan var lyckosamt.

Kommunen hyr in lekplatsen av ett tyskt företag men om testet och konceptet faller väl ut kan det bli så att man köper en pop-up-lekplats som då kan användas varhelst kommunen bestämmer.

Larsson berättar att placeringen av lekplatsen innebär att tre parkeringsplatser på torget försvinner under projekttiden. Just parkeringsfrågan är upphov till mycket kritik när det gäller cityhandeln men näringslivschefen påpekar att det finns fler parkeringar i Laholm än man tror.

– Det finns 110 parkeringar inom 100 meter från Stortorget, 300 parkeringar inom 300 meter och 700 parkeringar inom 700 meter. Det finns alltså ganska gott om parkeringar i Laholm men många vill parkera nära den affären man ska handla i, säger Peter Larsson och menar att det finns en informationsmässig utmaning att komma till rätta med.

I höst ska hela projektet utvärderas som ett led i en fortsatt diskussion om utveckling av Laholms stadskärna.

Publicerad 11 July 2019 00:00