Hasslövsbon som dömdes för att ha stängt av en stig för allmänheten och schaktat sönder en fornlämning i naturreservatet Osbecks bokskogar hävdar att han är oskyldig. De skyldiga är istället myndigheterna som begått grovt tjänstefel.

Hasslövsbon som dömdes för att ha stängt av en stig för allmänheten och schaktat sönder en fornlämning i naturreservatet Osbecks bokskogar hävdar att han är oskyldig. De skyldiga är istället myndigheterna som begått grovt tjänstefel. Arkivbild

Dömd hasslövsbo anklagar myndigheter för grovt tjänstefel

Hävdar sin oskuld efter sönderschaktad fornlämning i naturreservatet

HASSLÖV. Den hasslövsbo som i Halmstads tingsrätt dömdes för att bland annat ha förstört en fornlämning i naturreservatet Osbecks bokskogar hävdar att han är oskyldig. I ett överklagande, ställt till fel instans, anklagar han Halmstads tingsrätt, Länsstyrelsen i Halland och Laholms kommun för grovt tjänstefel.

Av
Rickard Gustafsson

Det var i början av juni som Halmstads tingsrätt fällde den hasslövsbo som i åratal försökt hindra allmänheten att promenera på en stig i Osbecks bokskogar. Hasslövsbon befanns skyldig för brott mot områdesskyddet för att vid åtskilliga tillfällen ha blockerat stigen och schaktat över en fornlämning.

Tingsrättens påföljd blev 13 000 kronor i böter.

Hasslövsbon är fullständigt missnöjd med domen och skriver i sitt överklagande att tingsrätten inte tagit fasta på hans bästa argument och kallar domen för ”vilseledande”.

Han hävdar att åklagaren åberopat bevisning att det skulle finnas en fornlämning som förstörts av hasslövsbon. Men mannen hävdar till och med att det inte finns en fornlämning på den aktuella marken och hävdar bestämt att han har ett servitut för det aktuella området och anser att han har haft rätt att göra det han gjort.

Sågningen är total på det sätt att mannen till och med hävdar att Halmstads tingsrätt inte ens hade rätt att döma i målet. Rätt instans, hävdar mannen, är Mark- och miljööverdomstolen.

Det är också till Sveriges högsta miljödomstol hasslövsbon nu vänder sig trots att rätt instans för överklagande av tingsrättens dom är Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg. Det aktuella ärendet är ett brottmål, vilka inte hanteras av miljödomstolarna.

Mannen hävdar att ingenting i domen bevisar att han är skyldig. De skyldiga är istället Halmstads tingsrätt, Länsstyrelsen i Halland och Laholms kommun som mannen anklagar för att ha begått grovt tjänstefel.

Publicerad 25 June 2019 10:16