Mark- och miljööverdomstolen fastslog den lägre instansens dom vilket innebär att Laholms kommun inte på något sätt får främja bilkörning på stranden.

Mark- och miljööverdomstolen fastslog den lägre instansens dom vilket innebär att Laholms kommun inte på något sätt får främja bilkörning på stranden. Foto: Arkivbild

Strandtrafikens öde avgjort i högsta miljödomstolen

Domen från lägre instans fastställd – Strandmiljö Laholm nöjda

MELLBYSTRAND/SKUMMESLÖVSSTRAND. Mark- och miljööverdomstolen slog under torsdagen fast den lägre instansens dom om strandtrafiken. Det betyder att Laholms kommun inte får främja bilkörning på stränderna men domen uttrycker inte heller ett direkt förbud mot parkering på stranden även om det framgår indirekt.

Av
Rickard Gustafsson

I november 2018 kom domen i Mark- och miljödomstolen som innebar att Laholms kommun förbjöds att främja motortrafik och parkering på stranden i Skummeslövsstrand och Mellbystrand.

Kommunen förbjöds också att underhålla nedfarter till stranden, anvisa till parkeringsplatser på stränderna via sin hemsida eller sätta upp skyltar med var man får lov att parkera.

Mark- och miljödomstolen konstaterade slutligen att strandtrafiken var miljöfarlig och ska förbjudas.

Under torsdagen har den högsta instansen, mark- och miljööverdomstolen, fastställt domen (som ej går att överklaga) och konstaterar att kommunen har främjat och underlättat enskilda bilisters möjlighet att parkera.

Vidare skriver domstolen att motortrafik och parkering på stranden skall klassas som miljöfarlig verksamhet men att Laholms kommun inte kan åläggas att sätta upp förbudsskyltar eller bommar som hindrar människor att köra ner på stranden på annans mark.

Kommunen kan alltså inte förbjuda strandparkeringen eftersom marken ägs av privata fastighetsägare.

Domen förbjuder nu kommunen att via hemsidan, skyltar eller på något annat sätt informera om parkering på stranden. Samtidigt tydliggör den högre instansen bland annat avsnittet som handlar om att sköta nedfarterna till stranden.

Laholms kommun får underhålla nedfarterna i den omfattning som krävs för att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt arbete och att det samma gäller andra skyldigheter som kommunen har beträffande stranden.

Kajsa Aldstedt, jurist på Laholms kommun, berättar att man ska analysera domen efter midsommarhelgen men konstaterar att domstolen är tydlig på punkten att det får vara slut med att marknadsföra stranden som parkering.

– De säger att det är miljöfarlig verksamhet och att vi inte får främja det. I förlängningen betyder det att det är förbjudet att köra på stranden, men det är inte det som prövats här. Det som prövats är kommunens ansvar.

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) säger att kommunen omgående ska följa domstolens föreläggande.

– Informationen på hemsidan är redan borttagen och vi ska ta bort skyltar och cementsuggorna som eventuellt ännu inte tagits bort, säger Erling Cronqvist och fortsätter:

– Men även om vi inte informerar om strandparkering så kommer folk ändå av gammal hävd köra ner på stranden och jag tror ju inte att de privata markägarna kommer att sätta upp bommar och förbudsskyltar. De har ju varit på kommunens sida i det här och aldrig varit emot strandparkering.

Så frågan är vad konsekvenserna blir av det här?

– Det är svårt att sia om men jag tror att folk en varm sommardag kommer att köra ner på stranden precis som vanligt. Däremot kan det bli bilar lite överallt då vi inte längre får sätta upp ”suggor” som begränsar området. I slutändan om det är ett brott blir det väl en polisiär sak, funderar Cronqvist.

Cronqvist menar att Mark- och miljööverdomstolens dom inte gör någon nöjd.

– Ingen vann. Strandmiljö Laholm vill ju förbjuda strandtrafik och att det ska sättas upp förbudsskyltar. Om man ville förhindra körning på stranden var det här beslutet inte så begåvat.

Sten Wandel, företrädare för Strandmiljö Laholm, som vill förbjuda strandtrafiken håller inte med. Han är nöjd med domen och pekar på att den lägre domstolsinstansen påtalat att den miljöfarliga verksamheten, det vill säga strandtrafiken, ska förbjudas.

– Det viktiga här är att det fastställts. Domen kan inte överklagas och har direkt vunnit laga kraft.

Wandel påpekar att domstolen också skriver att det finns behov av tillsynsåtgärder och menar att det blir upp till Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen att agera.

– Kan man inte förelägga kommunen att sätta upp skyltar som tydliggör förbudet och avspärrningar mellan kommunal väg och strandområdet så får man förelägga markägarna. Vi vet inte vad nämnden kommer att göra men vi kommer följa det noga, säger Sten Wandel.

Mats Olofsson är ordförande i föreningen Strand för Alla och har ända sedan frågan väcktes, och samlade in 6 000 strandtrafikstödjande namnunderskrifter för ett halvdussin år sedan, arbetat för att det ska vara som det alltid har varit. Han anser att domen i den högsta miljöinstansen är ”ledsam”.

– Man har hållit på i så många år och så blir det bara blaha-blaha från en svensk myndighet. Man pratar om miljöfarlig verksamhet men domstolen bidrar ju till att öka utsläppen när folk kör runt för att hitta parkeringar.

Beträffande borttagandet av cementgrisarna säger Mats Olofsson till LT att han tycker att det är en utomordentligt dålig idé.

– Kommunen kan ju inte ta bort suggorna för då blir det kaos och helt vild parkering. Det kan ju definitivt inte anses som främjande av miljöfarlig verksamhet, tvärtom det hindrar ju folk från att parkera nära dynorna. Att ta bort dem snarare ökar miljöpåverkan.

Publicerad 20 June 2019 18:24