”Det ska vara så öppet som möjligt för allmänheten”, säger Roy Karlsson, ordförande i föreningen Gamla Laholm om Rådhuset.

”Det ska vara så öppet som möjligt för allmänheten”, säger Roy Karlsson, ordförande i föreningen Gamla Laholm om Rådhuset. Foto: Felix Alnemark

Roy har stora planer för verksamhet i rådhuset

Föreningen Gamla Laholm fått fler medlemmar efter det blev klart att de håller i trådarna för anrika huset

LAHOLM. Nu har Föreningen Gamla Laholms ordförande Roy Karlsson fått nyckeln till rådhuset. Snart öppnas dörren till nya kulturella verksamheter.

Det blev till slut initiativtagarna själva som fick chansen att fylla rådhuset med nya kulturella verksamheter.

– I november skickade vi in en skrivelse till kommunen där vi la ett förslag att vi skulle ta över driften. Anledningen var att vi tyckte det är en av Laholms finaste byggnader. Det ligger mitt på torget och är väldigt underutnyttjat, säger Roy Karlsson.

Jag har redan många intressenter som hör av sig och vill ställa ut.

Efter att turistbyrån flyttades till Teckningsmuseet har det till slut bara varit två kommunala tjänstemän som haft kontor i huset. I övrigt har det varit tomt.

Förslaget anammades ganska fort på kommunen. Till slut fanns två idéer för framtida verksamheter men det var Föreningen Gamla Laholm som gick vinnande efter att politikerna sagt sitt.

Föreningen har fått rådighet över byggnaden. De ska sammankalla till ett råd efter sommaren för att lägga fram en långsiktig plan men för 2019 har föreningen i stort sett fria händer.

– Vår inställning är att man får mycket för pengarna när det gäller ideellt arbete. I stället för att ha anställd personal på kvällar och helger. Det ska vara så öppet som möjligt för allmänheten. Det är inte bara vi själva som ska bedriva verksamhet utan vi ska försöka få med andra föreningar också, säger Roy Karlsson.

Efter midsommar öppnar föreningen sin sommarutställning ”Laholmare då och nu” i rådhuset. Den hänger till mitten av augusti. Förra året hade de samma utställning i Galleri Smedjan.

– Den var väldigt välbesökt och uppskattad med ett fyrtiotal personer som gestaltades i text, bild och föremål. Sen hade vi föreläsningar vissa kvällar. Det tänker vi fortsätta med, säger Roy Karlsson.

Det blir också en fast utställning om rådhusets historia. Man kan tänka sig att varje månad har en ny förening en utställning.

– Då finns det en anledning att återkomma till rådhuset och titta på utställningar. Jag har redan många intressenter som hör av sig och vill ställa ut. Det har funnits ett uppdämt behov, säger Roy Karlsson.

En av de första dagarna ska Laholms manskör ha konsert på rådhusgården eller i rådhuset beroende på väder.

Det finns en del föreningar som inte har någon fast lokal där rådhuset kan fylla en funktion, funderar Roy Karlsson.

Att föreningen tar över driften av huset har inneburit ett stort gensvar inom föreningen för att hjälpa till.

– Vårt medlemsantal växer nu, säger Roy Karlsson.

Publicerad 19 April 2019 06:30