Karl-Fredrik Klinker (MED) vill stoppa köpet av mark i Ahla.

Karl-Fredrik Klinker (MED) vill stoppa köpet av mark i Ahla. Foto: Rickard Gustafsson

MED-politiker överklagar 35-miljonersköp

Våt filt läggs över stor markaffär i Ahla

LAHOLM.

Tre politiker i Medborgerlig Samling (MED) har överklagat kommunfullmäktiges beslut om markköp i Ahla till förvaltningsrätten. De anser att 35-miljonersköpet strider mot kommunallagen.– Vi tänker pröva det här så länge vi kan och orkar, säger Karl-Fredrik Klinker (MED).

Av
Rickard Gustafsson

Ärendet som fått MED-politikerna Karl-Fredrik Klinker, Kristian Einarsen och Martin Lönnstam att agera handlar om 178 hektar åkermark i Ahla-trakten (Ala 3:30) som Laholms kommun vill köpa av lantbrukaren Emil Sällvik.

Jag ser det som bortkastade pengar som inte gagnar medborgarna

Markköpet klubbades igenom på mars-fullmäktige med röstsiffrorna 32-9. Sverigedemokraterna och Medborgerlig Samling röstade för att återremittera ärendet.

Med andra ord var de flesta av Laholms politiker positiva till att införskaffa stadsnära mark för bostäder och där upp till skapa sig en stor reserv av åkermark till framtida bytesaffärer.

Men hela markköpet riskerar nu att dra ut rejält på tiden då ärendet kan komma att dras i juridisk långbänk. Karl-Fredrik Klinker och hans MED-kollegor anser inte bara att köpet är olämpligt ur ekonomiska perspektiv - utan också olagligt.

I inlagan till Förvaltningsrätten i Göteborg skriver de att fullmäktiges beslut strider mot god hushållning av ekonomiska medel och hänvisar till 11 kapitlet i kommunallagen.

– Vi har hört oss för med juridiska experter och de tycker att vi har en poäng. Jag är ingen vän av och brukar inte förespråka överprövningar men jag tror att vi kan nå framgång i förvaltningsrätten, säger Karl-Fredrik Klinker.

MED-politikerna motsätter sig 35-miljonersköpet och hänvisar till kommunens ansträngda ekonomi där verksamheterna är ålagda att göra stora besparingar.

Klinker berättar att han inte är totalt emot markköpet, men anser att bara tio procent av det tänkta markköpet är berättigat.

– De tio procenten står jag bakom eftersom det ingår i översiktsplanen, men för de resterande 90 procenten av fastigheten finns inga konkreta planer och jag ser det som bortkastade pengar som inte gagnar medborgarna, säger Karl-Fredrik Klinker.

De pengar som Laholms kommun vill använda för markköpet i Ahla borde istället användas för att rusta upp det kommunala vägnätet som Klinker beskriver som ”erbarmligt dåligt”.

– En stor del av de här pengarna skulle kunna sättas in i en engångsinvestering och därmed skulle också driftskostnaden, där man årligen lappar och lagar, kunna sänkas.

Att frågan är viktig för MED-politikerna märks i beslutsamheten att vilja driva ärendet ända in i kaklet.

– Om förvaltningsrätten tycker att vi har fel överklagar vi till Kammarrätten. Eftersom det dessutom handlar om köp av åkermark måste länsstyrelsen godkänna den här affären genom att ge förvärvstillstånd. Det beslutet går också att överklaga, säger Karl-Fredrik Klinker.

Klinker berättar att länsstyrelsen i Halland nyligen nekade Halmstad kommun att förvärva åkermark i Harplinge. För att få affären i hamn tvingades Halmstad kommun att sälja delar av sitt innehav av jordbruksmark i andra delar av kommunen.

Publicerad 16 April 2019 11:29