Kvinnan har anmält ett hot till Arbetsmiljöverket.

dav Foto: Felix Alnemark

Kommunal boendestödjare anmäler dödshot

Tillbudet rapporterat till Arbetsmiljöverket

LAHOLM.

En person som arbetar som boendestödjare inom LSS på Lagahöjden och Lagahöjdsskolan anmäler ett hot till Arbetsmiljöverket.

Av
Felix Alnemark

Det var den nionde mars som hon upplevde sig hotad av en brukare. Enligt anmälan har brukaren kommenterat kvinnans klädsel och utseende. Vid tillfället ska kvinnan inte ha påverkats av händelsen utan det ska ha kommit i kapp senare och kvinnan har mått dåligt sedan dess.

"Jag kände mig hotad till livet" avslutar hon sin anmälan.

Publicerad 16 April 2019 09:54