Foto: Google earth

Laholmshem storsatsar på lägenheter vid Lagan

Vill bygga ett 50-tal lägenheter i trevåningshus

KNÄRED.

Laholmshem vill bygga 48 lägenheter i fyra stycken trevåningshus. Bolaget hoppas på att få bygga trots att det är mindre än 100 meter från strandkanten.

Laholmshem vill ta fram en detaljplan tillsammans med kommunen för att skapa "flera bostäder i det framtida stationssamhället" Knäred. Pågatåg ska stanna i samhället inom ett par år.

"Tågstoppet innebär att

vi framtids-

säkrar

staden"

– Det tar ett par år att göra planändringar och vi vill ha en färdig plan när tågen börjar rulla. Fastighetsverksamhet handlar om timing, att man gör olika aktiviteter i rätt tid. Det finns ett uttalat program för Knäred. Kommunen satsar rejält. Tågstoppet innebär att vi framtidssäkrar staden. Det är en stor förmån att få pågatågsstopp som gör att folk kan bo där och pendla till sina arbeten, säger Stefan Lundström, vd på Laholmshem.

Skiss: Laholmshem

Området ligger mitt emot stationen norr om Lagan där det tidigare låg en handelsträdgård.

Ny bebyggelse föreslås i ett område som bolaget anser redan är taget i anspråk vilket gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.

– Våra konsulter som har hjälpt oss ser goda möjligheter att till att använda marken på samma sätt som man gjord när man byggt i Halmstad längs Nissan då man gör en ändamålsförändring av marken, säger Stefan Lundström.

Sedan finns sedan tidigare finns planer på att bygga ungdomsbostäder i området.

– Den planen finns redan, det är en befintlig plan. Det handlar om fyra lägenheter, säger Stefan Lundström.

Skiss: Laholmshem

Bostäderna ska förläggas ovanför Lagans högsta flöde. Det finns också visioner om en ny bro bredvid den befintliga, till stationen.

– Bland det första man tänker på när man går här och tittar är två gamla brofundament och då tänker man att det vore bra om man kunde komma direkt till stationen. Det vore kanon med en gång- och cykelbro. Då kan man hoppa av tåget när man jobbat i någon närliggande storstad och gå över floden så är man hemma i en fantastisk miljö, säger Stefan Lundström.

Laholmshem har även planer på nya trafiknära bostäder i Veinge som har att göra med framtida tågstopp på orten.

Publicerad 15 April 2019 11:49