Husbygget på Skepparevägen orsakar rabalder bland grannarna.

Husbygget på Skepparevägen orsakar rabalder bland grannarna. Foto: Felix Alnemark

Grannfejd om Attefallstakkupa: Kommunen får bakläxa

Husritningarna ändrades efter att grannar fått tycka till

MELLBYSTRAND.

Både Laholms kommun och länsstyrelsen gjorde fel i ett bygglovsärende. Efter att grannarna fick säga sitt skickade ägaren till det nya huset in ett tillägg om att skapa en "Attefallskupa" med balkong. Det tyckte grannarna mitt emot påverkade deras privata integritet i trädgården.

På Skepparvägen i Mellbystrand byggs en ny villa i trä. I mitten på oktober fick ägaren startbesked om att bygga en takkupa enligt Attefallsmodell. Sedan tidigare hade bygget som helhet fått grönt ljus.

Grannar i två andra hus menade att den tillkommande kupan med balkong är en stor olägenhet och påverkar deras privata integritet då den medför en total insyn på deras tomter. De menade vidare att det skulle göra att de inte kunde nyttja sina tomter på samma sätt som innan. De hävdade också att takkupan ger huset karaktär av att vara i två plan och innebär en mycket stor avvikelse från den befintliga bebyggelsen på gatan.

Två grannfamiljer överklagade beslutet till länsstyrelsen som avvisade det eftersom de inte ansågs beröra dem på ett sådant sätt att de kunde göra anspråk på en domstolsprövning.

Grannarna gick vidare till Mark- och miljödomstolen som beslutat att ärendet ska skickas tillbaka till länsstyrelsen för prövning i sak. Domstolen menar att takkupan inte borde ha hanterats som en bygglovsbefriad åtgärd utan i ett bygglov.

Publicerad 01 April 2019 09:47