Fastigheten har en mycket ovanlig form med flera

Fastigheten har en mycket ovanlig form med flera "enklaver". Laholms tätort syns till vänster.

Kommunen förbereder omfattande markköp för att expandera

Här ska Laholm växa

LAHOLM.

Kommunen kan öppna plånboken rejält om markaffären på 35 miljoner kronor går i lås. En geometriskt spretig landbruksfastighet med flera enklaver ska användas för framtida bostadsbebyggelse.

– Vi fick frågan av fastighetsägaren om vi var intresserade att förvärva fastigheten. En del av den, även om det är en mindre del av hela, är utpekad i översiktsplanen för bostadsbebyggelse och då vore det lite konstigt att tacka nej när man en gång sagt att den är intressant, säger Mikael Lennung, mark- och exploateringsingenjör på kommunen.

Det är givetvis ett antal delar som vi inte är intresserade av för bostadsbebyggelse men nu var det tal om att köpa hela fastigheten.

Den marken som kommunen sedan tidigare tittat på är överlappar med det prickade område uppe till vänster i bilden.

– Det är egentligen den som gör att vi är intresserade. Det är för tidigt att säga om det är villor eller tätare bebyggelse men det är jordbruksmark och det känns naturligt att utnyttja det på bästa sätt och det kan bara villor inte anses vara.

Markaffären är långsiktigt strategisk för expansionsmöjligheterna i området mellan Laholm och Lilla Tjärby men även Ala by menar kommunen.

– Resten av fastigheten kring Ala by är det inte heller otänkbart att vi någon gång i framtiden vill få saker att hända, säger Mikael Lennung.

En expansion av Ala är rimlig eftersom det där finns skola, kommunalt VA och en separerad gång- och cykelväg in till Laholm menar kommunen. Köpet skulle också göra att skolan i Ala kan expandera.

Håller du med om att den här fastigheten har en ovanlig geometrisk form?

– Ja, det har den. Historiken är nog den att de köpt upp mark under årens lopp. Den är spretig. Det är givetvis ett antal delar som vi inte är intresserade av för bostadsbebyggelse men nu var det tal om att köpa hela fastigheten. Vi kanske kan nyttja delar i bytesaffärer i framtiden mot annan mark, säger Mikael Lennung.

Kommunstyrelsen behandlar köpefrågan i veckan och kommunfullmäktige väntas ta det slutgiltiga beslutet om affären blir av.

Publicerad 12 March 2019 14:12