"I nuläget är det närmast förbjudet att bygga nära stränder, vare sig det rör sig om en sjö, liten bäck eller damm. Genom januariavtalet pågår just nu en omarbetning av regelverket", skriver insändarskribenterna. Foto: Adobestock

Äganderätten behöver stärkas

INSÄNT. Att kunna äga och bestämma själv över sin mark är både ett ansvar och en rättighet. Men dagens äganderätt har varit begränsad.

Här följer några exempel:

· I nuläget är det närmast förbjudet att bygga nära stränder, vare sig det rör sig om en sjö, liten bäck eller damm. Genom januariavtalet pågår just nu en omarbetning av regelverket.

· Centerpartiet lyckades stoppa biotopskyddsinventeringen som regeringen inlett. Inventeringen skulle ha begränsat för jord- och skogsbruksverksamhet som bedrivits i generationer av ansvarstagande markägare.

· Vattenskyddsområden innebär en begränsning för det privata ägandet. I vissa fall går det så långt att det inte går att verka inom det område som belagts med skyddsbestämmelser. Markägaren måste fullt ut kompenseras för det intrång som skyddsbestämmelserna utgör. Därför är det viktigt att ta fram nya bestämmelser som gör att markägaren och det allmänna intresset kan funka parallellt.

· Att staten genom Länsstyrelserna köper ekologiskt intressanta marker kan ses som oförargligt, men konsekvenserna kan bli stora utan en förankrad skötselplan. Vi ser att marker som skötts väl av tidigare privata markägare ofta får en sämre ekologisk status med den nya ägaren.

För Centerpartiet är det självklart att den här typen av beslut skall ske lokalt som möjligt. Det är lokalt kunskapen finns om varje enskilt markområde, vilket alltid måste väga tyngst.

Henrik Oretorp, Ordförande Centerpartiet Halland

Ingemar Johansson, Politiskt ansvarig för äganderättsfrågor Centerpartiet Halland

Publicerad 20 December 2019 08:36