"Vi politiker måste visa ärligt uppsåt för att återfå medborgarnas förtroende", skriver insändarskribenten. Foto: Adobestock

"Vägrar att acceptera nuvarande ordning!"

INSÄNT. Jag vägrar att acceptera nuvarande (o) ordning i politiken i Laholm. Kommunen har brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) – än en gång! I samband med senaste upphandlingsskandalen har det framkommit att de tre dåvarande kommunråden mörklagt ett allvarligt lagbrott.

Två av dem, Erling Cronqvist (C) och Kjell Henriksson (S), är fortfarande aktiva kommunråd och har känt till affären i nästan 1 år utan att offentliggöra detta. De har dessutom inte vidtagit några som helst åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Detta visar på den tystnadskultur och vänskapskorruption som är cementerad i Laholms Kommuns ledning.

De ansvariga politikerna som i november 2018 fick information om upphandlingsskandalen var Elisabeth Babic (M) Kommunstyrelsens ordförande, Erling Cronqvist kommunråd (C) och Kjell Henriksson kommunråd (S). De har alla tre valt att tysta ner och mörka affären med infartsväg till återvinningscentralen på Ahla samt ombyggnaden av resecentrum. Vi är många som frågar sig - varför?

Är det personliga bindningar mellan Elisabeth Babic och den felande tjänstemannen som ligger till grund för mörkandet och att inga åtgärder vidtogs från de ledande politikerna? Eller är det så att ytterligare en skandal så tätt efter valet skulle kunna påverka Babic nomineringsprocess till Region Halland samt Cronqvist nominering till kommunstyrelsen ordförande?

Vi politiker måste visa ärligt uppsåt för att återfå medborgarnas förtroende.

Henrikssons flata uttalande att det var ”alliansen som styrde” visar på att han inte har en aning om varför han har arvode som oppositionspolitiker. Han borde vara den främsta visselblåsaren och blåslampan på de styrande och granska den förda politiken. Istället blir han ett passivt verktyg för vanstyret.

I ett uttalande efter det att skandalen blivit känd sa Babic ”Jag har rannsakat mig själv! ”Vad betyder det rent konkret? Har hon vidtagit någon som helst åtgärd? Lämnat över det till sin partikamrat Roland Norman som tog över som ledande politiker för M i kommunledningen? Det enda som framkommer är att hon ville hålla sig informerad. Vad hände med den information hon fick? Anmärkningsvärt är att de även pekar ut dåvarande kommunchefen Erland Björkman. I Laholms Tidning 2019-10-18 säger Cronqvist att ”vi skulle tagit t.f kommunchefen i hampan och kanske gett honom en varning”. Helt otroligt att Cronqvist kommer på det nästan 1 år efter att han fått kunskap om skandalen! Återigen ett starkt bevis på både korruption och tystnadskultur. ”Håller jag dig om ryggen. Så håller du mig om ryggen” Och det är vi invånare och skattebetalare som förlorar i Laholm.

Skandal efter skandal. År efter år. Gång på gång. Förtroendet för främst de arvoderade politikerna är nu i botten efter de senaste skandalerna. Samtidigt är man vilse i det politiska styret, Laholm rasar i näringslivsrankingen, budgeten går inte ihop inom skola & omsorg, det riskerar att avslöjas nya skandaler om man ska tro Cronqvist uttalanden med mera.

Det är dags nu - Laholmsbyken MÅSTE tvättas en gång för alla! Det kan endast göras genom en helt oberoende utredning – först då kan vi få en ärlig klarhet i vad som felar i Laholms Kommun. Och först då kan vi göra upp med det som är roten till alla skandaler, lagbrott och missbruk av förtroende som vi har i Laholms Kommun. Varför vägrar då nuvarande kommunledning med stöd av 6-klövern och Socialdemokraterna att tillsätta en oberoende utredning? Svaret kanske är mer skrämmande än vi vågar tro – det är så mycket som riskerar att komma fram kring den bristande ledningen och styrningen att ansvariga politiker med främst kommunråden i spetsen bildligt tvingas löpa gatlopp genom hela kommunen!

Avslutningsvis – varför är Socialdemokraterna som oppositionsparti så tysta? Är de lika insnärjda i alla skandaler, lögner, mörkläggningar och korruption som Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Trygghetspartiet? Vi politiker måste visa ärligt uppsåt för att återfå medborgarnas förtroende.

Karl-Fredrik Klinker, Medborgerlig Samling Laholm

Ledamot Kommunfullmäktige

Ersättare Kommunstyrelsen

Publicerad 06 December 2019 11:14