"I det första svaret nämndes att det inte var kommunens trappa samt att det inte var budgeterat för någon", skriver insändarskribenten. Foto: Adobestock

"Trappräcket – en självklar tillgänglighetsåtgärd"

INSÄNT. Öppet brev till Laholms kommun och initiativtagarna till framställan om trappräcke nedanför Teckningsmuséet.

Tack vare gemensamhetsanläggning för tre fastigheter har kommunen lyckats att ”slingra” sig ur ansvaret att montera ett angeläget räcke på en i kommunen frekvent använd publik trappa.

I det första svaret för ca ett år sedan nämndes att det inte var kommunens trappa samt att det inte var budgeterat för någon. Efter bollande fram och tillbaka mellan Kommunfastigheter och Kommunen blev man varse att en gemensamhetsanläggning förelåg. I en Hallandspostspalt informerades att ett trepartsmöte beslutat om några självklara skötselåtgärder för trappan ifråga.

Undertecknad som inte erhållit något svar på beslut lade in ett identiskt förslag till åtgärd som för ett år sedan och efterfrågade protokoll från omnämnt beslut. Efter elva dagar får jag svar om vad som beslutats dock i avsaknad av protokoll.

Hör och häpna nu har kommunen kommit på ett nytt skäl att underlåta en självklar tillgänglighetsåtgärd vilken även tillskyndats av föreningen för Funktionsrätt i Laholm. Nu tycks huvudskälet vara att ett räcke riskerar att påverka omgivningen negativt i förhållande till områdets kulturaspekt, enligt kulturenheten, vidare anser man att ett räcke kommer på ett påtagligt sätt påverka vyn norrut från Teckningsmuséets bottenvåning. Häpnadsväckande!

Anser Gunnar Gullander, Lilla Tjärby

Publicerad 06 December 2019 11:20