"Att fatta beslut om matchningstjänster är en prioriterad uppgift", menar insändarskribenten. Foto: Martin Wingren

"Arbetsförmedlingen arbetar för högtryck"

INSÄNT. Svar på Lena Molins insändare ”Arbetsförmedlingens matchningsbeslut måste öka” 4/11.

Jag delar Manpowers och Lena Molins uppfattning om att kompetensbristen är ett stort problem för många arbetsgivare – såväl privata som offentliga. Det är också viktigt att rusta arbetssökande innan lågkonjunkturen är ett faktum.

När det gäller arbetslösheten i Hallands län har den dock inte ökat ännu och den ligger fortfarande kvar på låga nivåer och Halland har fortsatt en av landets lägsta arbetslöshetssiffror. I slutet av september var arbetslösheten bland 16-64 år 5,7 procent att jämföra med 7,0 procent för riket i snitt. Det är dessutom så att Arbetsförmedlingen i Hallands län arbetar för högtryck och att besluten för ”Stöd och matchning” och ”Introduktion till arbete” ökat kraftigt under hösten. Detta under en mycket svår period som myndigheten nu går igenom.

Det är också viktigt att poängtera att majoriteten av de inskrivna arbetssökande (cirka 80 procent) tillhör grupper med svag konkurrensförmåga eller grupper med utsatt ställning. Dessa är de med kort utbildning, utrikes födda, de med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan och åldersgruppen 55 plus. I flera fall har arbetssökande också en kombination av dessa faktorer som gör att många står långt ifrån arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen i länet har, precis som i landet i övrigt, dock stora problem just nu med minskad budget, uppsägningar och kontorsnedläggningar som gör att vi är tvungna att prioritera hårt bland våra arbetsuppgifter. Att fatta beslut om matchningstjänster är en prioriterad uppgift. I dagsläget jobbar medarbetarna på så hårt det bara går, och min bedömning är att vi redan i princip kör för fullt.

Trots en väldigt påfrestande arbetssituation har vi alltså lyckats bibehålla resultaten i Halland samt öka antalet anvisade till matchningstjänster under hösten. All heder till medarbetarna på Arbetsförmedlingen i detta utsatta läge!

Lars Öhlund, Chef Arbetsförmedlingen Halland

Publicerad 22 November 2019 11:33