"Låt bibliotekspersonalen arbeta med att ta hand om nuvarande besökare och fortsätta med ett utvecklande arbete istället för att lägga tid på att försöka töja ut en redan för liten rock", skriver insändarskribenten. Foto: Adobestock

"Varför inte redogöra för det som är bra och viktigt?"

En sista (?) kommentar med anledning av kultur- och utvecklingsnämndens besparingar (=nedskärningar): Miljonerna rullar iväg i Laholms kommun men när det kommer till kulturpengar är det strama tyglar. Förmodligen för att här rör det sig om mer gripbara tal. Mest besviken är jag på kun:s ledamöter.

Varför finns den ingen i den församlingen som har kunskap om och engagemanget att argumentera för biblioteksverksamheten? Varför nöjer man sig med verksamhetschefens svar på konkreta frågor angående kronor hit och konsekvens av nedskärning dit?

Varför ber man inte verksamhetschef och personal att redogöra för det som är bra och viktigt med biblioteksverksamhet?

Inte ett ord står det i tjänsteskrivelsen (dnr 2019-0002016) som ledamöterna fick till mötet den 28/10 2019.

I en tillväxtkommun som Laholm måste alla delar utvecklas, såväl geografiskt som innehållsmässigt. Läs gärna P.O. Tidholms lilla bok Läget i landet: 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror (finns att låna på biblioteket och man läser den snabbt).

Låt bibliotekspersonalen arbeta med att ta hand om nuvarande besökare och fortsätta med ett utvecklande arbete istället för att lägga tid på att försöka töja ut en redan för liten rock!

Den främsta arbetsuppgiften är att arbeta för en vettigt dimensionerad verksamhet till gagn för ett demokratiskt och attraktivt samhälle.

Ann-Christin Magnusson

Pensionerad bibliotekarie

Publicerad 07 November 2019 15:01