Kommunen gör nu en satsning på kommunikationsområdet.

Kommunen gör nu en satsning på kommunikationsområdet. Foto: Adobestock

Svar direkt: Arbete pågår inom kommunikationsområdet

SVAR DIREKT TILL ÅKE SINTRING ANGÅENDE KOMMUNIKATIONSPOLICY: Tack för dina synpunkter och ditt engagemang. Laholms kommun strävar efter bästa möjliga kommunikationsarbete. Samtidigt är detta ett stort och komplext område som kan vara svårt att samordna och få enhetlighet inom.

Från och med nu, hösten 2019, gör kommunen en satsning på kommunikationsområdet. Vi arbetar nu med att utveckla kommunikationsarbetet inom Laholms kommun, och vi kommer att fortsätta med det under lång tid framöver. I det ingår bland annat att se över hur vi hanterar insändare.

Förhoppningsvis leder detta till att kommunens kommunikationsarbete och kommunikationspolicy kommer att gå mer hand i hand framöver.

Helena Dovier

kommunikationschef,

Laholms kommun

Publicerad 07 November 2019 15:07