Insändare i lokala medier besvaras inte, menar insändarskribenten.

Insändare i lokala medier besvaras inte, menar insändarskribenten. Foto: Adobestock

Kommunikationspolicy för Laholms kommun?

INSÄNT. Laholms kommunfullmäktige antog för sex år sedan, den 29 oktober 2013, ett dokument rubricerat som "Kommunikationspolicy för Laholms kommun".

Dess syfte var att "... fungera som vägledning för hur medarbetare och förtroendevalda inom Laholms kommun ska bedriva kommunikationsarbetet för att på bästa sätt fullgöra sitt demokratiska uppdrag och understödja förverkligandet av vår vision och våra mål. Den klargör informations- och kommunikationsansvaret på respektive nivå i den kommunala organisationen och utgör ett långsiktigt dokument..."

Men ibland blir det ju fel. Ett sådant, rent av ett systemfel, är, att insändare i lokala medier inte besvaras.

Under rubriken "Information - ett gemensamt ansvar" sägs att "Vi är alla representanter för kommunen och våra respektive verksamhetsområden, vilket ställer krav på oss som anställda, både internt och externt i vårt arbete med kommunikation".

Vidare:

  • Vår information, kommunikation och dialog ska präglas av öppenhet, saklighet och trovärdighet. Den ska vara aktuell, relevant och anpassad till målgrupp. Den ska leda till:
  • god kunskap och förståelse för det som pågår i kommunen och vad vi kan erbjuda.
  • ett förtroende för vårt kommunala arbete.
  • en allmänt positiv inställning till kommunen.
  • att stärka vårt varumärke.
  • ökad samhörighet inom kommunen.
  • ökad kunskapsdelning och samhörighet mellan kommunanställda och verksamheter.
  • fördjupad dialog.
  • Informationen ska vara samstämmig och samordnad för att ge en enhetlig bild av organisationen. Vi ska också sträva efter att äga initiativet i den dagliga, allmänna debatten genom att vara aktiva och erbjuda förstahandsinformation

Dokumentet är välmatat. Det är mycket ambitiöst. Det är antagligen inte så välkänt för alla i Stadshuset.

Min egen erfarenhet av valda politiker och av tjänstemän i Laholm är att det handlar om hederligt folk, som strävar efter att göra sitt bästa. Men ibland blir det ju fel. Ett sådant, rent av ett systemfel, är, att insändare i lokala medier inte besvaras. Jämför med rutinerna i Halmstad. Insändare om förhållanden i vår grannkommun bemöts/kommenteras omedelbart eller efter någon dag efter publiceringen. Motsvarande sker sällan, om någonsin, i Laholm. En annan erfarenhet jag gjort är ett ärende av annat slag något årtionde bak i tiden. I det fallet kom ingen som helst respons. Dessa båda exempel kan tydas som exempel på en rådande "tystnadskultur", ett flagrant brott mot satserna i kommunikationspolicyn. Och det finns bevars andra exempel, en del av färskt datum.

Min önskan är, att det dokument, som kommunfullmäktige antog för i dagarna sex år sedan, tas ner från hyllan, dammas av och studeras noggrant. Kör sedan igång med den öppenhet, som skall "prägla", OBS! prägla, verksamheten i Stadshuset!

Åke Sintring

Publicerad 07 November 2019 15:13