Det finns flera orskaker till hastighetsbegränsningen på den aktuella vägen, menar insändarskribenten.

Det finns flera orskaker till hastighetsbegränsningen på den aktuella vägen, menar insändarskribenten. Foto: Adobestock (genrebild)

"Vad är det för mening med hastighetsbegränsning?"

INSÄNT. Jag bor på Folkes väg i norra Mellbystrand och nu måste jag bara reagera. Varje dag är jag ute med hunden och går längs Rombergs väg i båda riktningarna.

Nu undrar jag: varför tror DU att det är 40 redan från Växtshopen och västerut? Jo det ska jag berätta för dig, som inte kan läsa skyltar eller fattar det själv:

1. Det finns fyra (4) utfarter till Rombergs väg på en sträcka av 200 meter.

2. Vägen är inte rak så sikten är mycket dålig.

3. Det finns ingen gångbana utan det är vägrenen som gäller och det är smalt.

4. Det finns gott om vilt, både rådjur och vildsvin korsar vägen.

5. Cirka 20 barn bor på området och de ska ta sig ut på Rombergs väg från Åvägen

6. Skolbussen stannar varje dag vid korsningen Åvägen/Rombergs väg.

Är inte ovanstående fog nog för att ta det lite lugnare på 40-sträckan?

Jag ställer frågan till alla, som kör om mig i hög fart eller som jag möter i 70–80 km? Kanske någon sett mig med min lilla västgötaspets hytta med näven åt dig – då är det jag som skriver detta och ber dig tänka efter lite och du förlorar inte mycket tid på att hålla hastigheten.

Tack för mig!

Bodil Carlsson

Publicerad 18 October 2019 10:58