Informationstavlor om konstverkens bakgrund borde finnas, enligt insändarskribenten.

Informationstavlor om konstverkens bakgrund borde finnas, enligt insändarskribenten. Foto: Adobestock (genrebild)

"Det borde sättas upp informationstavlor om konstverkens bakgrund"

INSÄNT. Under sommaren har jag fått anledning att se på konstverken utmed Laholms gator och på dess torg och grönytor med en besökares ögon.

Här några reflexioner: Det borde sättas upp informationstavlor om konstverkens bakgrund. Vi själva skulle ha glädje av detta, men dessutom borde det intressera alla våra danska besökare. Jag tänker främst på "Hästbrunnen", "Kungadrabbningen" och "Riddarspelet", som alla har dansk anknytning. Intill "Kungadrabbningen" skulle man kunna sätta en tavla med borgmästare Axel Malmquists anförande vid invigningen. Det ger bakgrunden till den händelse som skildras. Anförandet finns i sin helhet publicerat i LT den 20 maj 1972.

"Kungadrabbningen" flyttades för några år sedan till sin nuvarande plats. Sedan dess inramas inte konstverket av rosenhagtornsträd. Det var annars ett starkt önskemål från borgmästarens sida. Han "särskilt älskade" dessa träd runt statyn. Det har annars ofta anförts att så litet som möjligt skall ändras kring Laholms konstverk. Av respekt gentemot upphovsmännen.

Kring "Kungadrabbningen" har en stenläggning lagts. Den har medvetet gjorts gles, så att gräs kan växa där. Stenläggningens båtform ska visa oss att det handlar om ett sjöslag. Men båtformen ska "bara kunna anas". Det ska örnögon till för att i dag ens kunna ana den formen!

I maj 2018 påbörjades upphandling inför renoveringen av "Minnesbrunnen". "Förhoppningsvis" skulle den vara slutförd "inom några månader". Ett år senare pågick upphandlingen fortfarande. "Så fort det är möjligt påbörjas arbetet". En tavla intill brunnen informerar i dag om att "renovering pågår". Men så är det ju inte. Varav denna försening? "Minnesbrunnen" är i bedrövligt skick.

Åke Sintring

Publicerad 18 October 2019 10:48