"Jag har i alla fall fått för mig att det är just vad politiker och tjänstemän ska göra och att det är just därför som man har samråd på planerade framtida byggen", skriver insändarskribenten. Foto: Adobestock (genrebild)

"Är detta verkligen sant?"

INSÄNT. Läste i Laholms tidning (vecka 36) en artikel och uttalande från Swanberg angående det planerade bygget av kv Bocken10-12 (gula villan i Laholm).

Där uttalar Swanberg sig om att han finner det märkligt om politiker i Laholm skulle ändra sig nu angående det kommande beslutet till planändring och kommande byggplaner med hus längst med Gamlebygatan-S:t Clemensgränd. I artikeln så framstår det som att detta redan i princip är klubbat och klart: Här ska bebyggas med höghus. Muren på Gamlebygatan ska till stora delar bort för att ge plats för flerfamiljshus på 11 meters höjd. Detaljplanen ska ändras, korsprickad mark ska upphävas, avsteg angående strandskydd och bygghöjd kommer att godkännas. Är detta verkligen sant???

Vi som bor grannar med detta planerade bygge har under juni månad 2019 varit kallade och haft samråd angående dessa byggplaner tillsammans med kommun och byggherren själv. Där framkom att kommunen har haft planer på att förtäta Laholms kommun, men inte att man hade haft de täta kontakter som Swanberg ger uttryck för i artikeln i Laholm tidning

Det känns som om Swanberg på något sett har skaffat sig en utpressningssituation gentemot kommunen och att politikerna inte skulle kunna ta hänsyn till protester från allmänheten, och från oss som berörda grannar med det tilltänkta bygget på Bocken 10-12 och att de inte skulle kunna ändra sig.

Jag har i alla fall fått för mig att det är just vad politiker och tjänstemän ska göra och att det är just därför som man har samråd på planerade framtida byggen. Att man i byggnadsnämnden ska ta in olika åsikter och synpunkter från de berörda parter i sammanhanget, och därefter bestämma sig hur man ska ha det angående eventuell byggnation eller inte.

Rätta mig om jag har fel.

Tommy Grähs

Fotnot. Laholms kommun har givits möjlighet att besvara insändaren men valt att avstå. /Red

Publicerad 18 October 2019 10:37