"Vi är folkvalda och ska representera våra väljare", skriver SD:s Birger Bäkmark. Foto: Adobestock

”Vi sitter inte i kommunen för att vara neutrala”

INSÄNT. Efter att ha läst reportaget om Martin Swanberg och kvarteret Bocken i Laholms Tidning, menar jag att en av kommentarerna i artikeln var anmärkningsvärd.

Swanberg säger i artikeln: "Det blir svårt att vara opåverkad och neutral, men det är politikernas uppgift att vara det."

Det är enligt min mening inte så att vi politiker ska vara neutrala och opåverkade.

Vi är folkvalda och ska representera våra väljare.

Vi sitter inte i kommunen för att vara neutrala.

Vårt arbete är att representera Laholms kommuninvånare, där våra politiska åsikter givetvis färgar våra beslut och den politik vi driver.

Med den kraftiga markeringen, bör man väl ändå som folkvald lyssna på Laholms invånare och väljare?

Med tanke på det massiva motståndet mot byggplanerna i kvarteret Bocken i Gamla Laholm, hitintills har över 300 namnunderskrifter samlats ihop för att protestera och markera sin åsikt mot bostadsbyggesplanerna och överlämnats till Laholms kommuns högsta representanter.

Med den kraftiga markeringen, bör man väl ändå som folkvald lyssna på Laholms invånare och väljare?

Med den kärlek till vår stad som dessa laholmare visar måste man väl som politiker inse och agera, speciellt eftersom förslaget klart visar att det här blir inte bra.

Det som rivs och fördärvas kan vi aldrig få tillbaka. Samhällsnyttan överväger inte det kulturhistoriska arvet och muren är en viktig del i Hästtorgets historia.

Dessutom bör all nybyggnation i området anpassas till omkringliggande.

Birger Bäkmark, Sverigedemokraterna Laholm

Publicerad 13 September 2019 10:53