"Det som förvånar mig är att Laholms Kommun ytterst sällan använder Laholms Tidning för att sprida viktig information till alla invånare", skriver insändarskribenten. Foto: Sarah Bernshed

"Varför annonserar kommunen så lite i Laholms Tidning?"

INSÄNT. Som nyinflyttad kommuninvånare kan man inte få för mycket information om vad som händer i min nya kommun. Jag har ingen vana vid den regionala Hallandsposten utan har stannat kvar hos min gamla lokaltidning GP.

Men genom att Laholms Tidning återuppstått har jag fått del av en massa viktig lokal information som till råga på allt är gratis. En sanning med modifikation eftersom Laholms Tidning finansieras genom annonsförsäljning. Vilket förefaller vara framgångsrikt med tanke på tidningens spridning till alla kommunens hushåll, förutom fritidsboende. Eftersom jag är idrottsintresserad och en föreningsmänniska är Laholms Tidning mycket värdefull.

Kan det vara så att kommunen inte vill ha lokal journalistisk bevakning med tanke på den kritiska granskning som kommunens företrädare ibland utsätts för?

Det som förvånar mig är att Laholms Kommun ytterst sällan använder Laholms Tidning för att sprida viktig information till alla invånare. Mig veterligt finns ingen annan kanal som kan uppvisa en sådan täckning och som dessutom delas ut som papperstidning en gång per vecka. Kan det vara så att kommunen inte vill ha lokal journalistisk bevakning med tanke på den kritiska granskning som kommunens företrädare ibland utsätts för? Istället verkar det vara vackra kolorerade magasin, gärna med kommunfolk, som skattepengar satsas på?

Jag hoppas att så inte är fallet och ser fram emot att kommunen omgående sätter igång att använda Laholms Tidning som en av flera kanaler för att kommunicera med invånarna.

Vill samtidigt passa på att önska den nya kommunchefen välkommen.

Per Hägglund, stolt nyinflyttad skattebetalare

SVAR DIREKT: ”Laholms kommun välkomnar journalistisk granskning”

Tack för ditt engagemang och för att du har ett stort intresse för det som händer inom Laholms kommun – det uppskattar vi mycket. Medier fyller en viktig samhällsfunktion genom att granska offentliga verksamheter. Laholms kommun välkomnar journalistisk granskning och vill underlätta den så mycket som möjligt.

Annonser i lokala medier är en viktig kanal för att Laholms kommun ska nå ut till invånarna med information inom olika områden. Som nytillträdd kommunikationschef har jag fått veta att fram till tidpunkten för Laholms Tidnings konkurs förra året annonserade Laholms kommun regelbundet i både Hallandsposten och Laholms Tidning. Det gjordes i form av en samlad annons per tidning och vecka. Under den period som Laholms Tidning inte gavs ut fortsatte annonseringen på samma sätt som tidigare i Hallandsposten.

I början av sommaren i år beslutade kommunen att efter sommaren återuppta annonseringen i Laholms Tidning i form av veckoannonser. Annonseringen kommer att starta i vecka 35, det vill säga den här veckan. På det här sättet hoppas Laholms kommun att nå ännu fler kommuninvånare med viktig information.

Helena Dovier, kommunikationschef Laholms kommun

Publicerad 06 September 2019 21:41