Foto: Gunnar Gullander

”Vill fortsätta vara stolt över Laholms fantastiska offentliga konst”

INSÄNT. Sedan mer än ett år har Laholms Kommun skyltat angående renovering vid Fredsbrunnen. Varken våra besökande eller undertecknad kan upptäcka vad som egentligen pågår.

Vad gäller flaggskeppet bland våra fontäner - den ymnigt läckande Lagafontänen borde ansvarig från kulturförvaltningen verkligen be om ursäkt för skicket med en tydlig skyltning.

På frågor i våras angående ovanstående var svaret att det skall åtgärdas med en enklare lagning. I juni var beskedet att kommunens entreprenör skall ta in en expert för förslag på nya lösningar. Nu mitt i turistsäsongen ser det för bedrövligt ut och det är definitivt ingen smart dricksvattenanvändning.

Min absoluta favorit bland konstverken - Hästbrunnen på Hästtorget från 1952 skall vattenbestrålas från fyra munstycken upp mot hästskulpturen. Sedan omfattande renovering för tre år sedan har det tyvärr mest varit dålig sprutt från dessa. Angående denna pärla i vår offentliga konst är det inte aktuellt att skylta, i så fall skulle det stå att det inte går att fixa strålarna, vilket är det svar jag fått från ansvarig. Då dyker osökt tanken upp att för nästan lika länge sedan kunde människor åka till månen.

Gunnar Gullander (som fortsatt verkligen vill vara stolt över Laholms fantastiska offentliga konst)

Publicerad 08 August 2019 15:14