Hästbrunnen.

Hästbrunnen. Foto: Privat, Almqvist & Cöster

Hur svårt kan det vara att få vattenkonsten i ursprungligt skick?

INSÄNT. Brunnskaret till den vackra Hästbrunnen renoverades föredömligt för tre år sedan men tyvärr har inte ”sprutten” nått upp, enligt Stig Blombergs intention, till hästen sedan dess annat än sporadiskt.

Jag har fått motstridiga svar på varför men den senaste, från fackman på VVS-frågor, tycks luta mot att Laholms kommun inte utövar rekommenderad tillsyn och löpande skötsel av vattenkonsten.

Så kan vi väl inte hantera ett av våra turistiska dragplåster ?

Vår vattenkonstnärliga stolthet, Lagafontänen anno 1933, måste vårdas ömt av mottagaren av donationen, Laholms kommun. Då det gäller löpande underhåll som att täta brunnskaret innan säsong borde detta vara självklart.

Även i detta ärende har jag nåtts av motstridiga uppgifter från olika personer inom kulturförvaltningen, dels att det arbetas kontinuerligt med frågan dels att budgeterade medel inte räcker till nödvändigt löpande underhåll.

Slutsats det är varken vackert eller ”smart” vattenanvändning att låta karet läcka år efter år.

Gunnar Gullander

Publicerad 17 June 2019 16:25