Vad har hänt med skolan, undrar insändarskribenten.

Vad har hänt med skolan, undrar insändarskribenten. Foto: Adobestock

Vad har hänt med vår fina skola?

INSÄNT. Den trygghet som fanns i de små skolorna, närheten och det sociala sammanhanget - var finns det nu?

Stora skolor och stora grupper drivs fram av den tekniska utvecklingen och ger ekonomiska vinster samtidigt som man förlorar just det som de små skolorna gav och de stora förlorarna är barnen. Den mänskliga aspekten har bytts ut mot datorisering.

Antalet självmord och psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat - varför? Vad gör man i Laholm? Vill man följa trenden att lägga ner små skolor och bussa eleverna till större enheter? Det skulle ge större ekonomiska vinster, sägs det. Men återigen – förlorarna blir barnen. Det är en katastrofal utveckling som måste stoppas. Det viktiga sociala samspelet som man lär sig som liten måste åter komma i fokus!

Värna de små skolorna!

Små skolor – små problem.

Gunaino Enqvist

Publicerad 07 June 2019 10:05