Den aktuella trappan.

Den aktuella trappan. Foto: Rickard Gustafsson

Efterfrågat trappräcke lyser med sin frånvaro

INSÄNT. Det behövs ett efterfrågat räcke till trappan från Lagavägen till Teckningsmuseet, Gröna Hästen och centrum. På mitt synpunktsförslag att komplettera trappan med ett räcke för tillgängligheten är intresset från kommunen obefintligt.

Förslaget, inskickat för mer än ett halvår sedan, har mötts av en skrämmande rundgång i den kommunala byråkratin där frågan skickas runt till de olika beslutsnivåerna för att det är ”Någon Annans Ansvar” och svar på förslaget lyser fortfarande med sin frånvaro.

Laholms kommun har avskaffat Servicenämnden men att detta skulle innebära att servicen till oss medborgare är skrotad känns otroligt.

Hur svårt kan det vara att sätta upp ett efterfrågat räcke?

Kanske har någon lämpligt material för cirka 30 meter utetrappräcke liggande så kunde vi hjälpa kommunen ur sin handlingsförlamning och sätta upp det efterfrågade räcket. Många har stött på om detta som borde vara en självklarhet i offentlig miljö.

Några av er som läser detta går förmodligen fortfarande lätt ock smidigt upp och nedför trappor utan räcken men det kommer en dag när tillvaron blir mycket lättare med något att hålla sig i.

Gunnar Gullander

Svar direkt: ”Laholms kommun kommer att bjuda in de andra parterna till ett möte”

Angående trappan mellan Lagavägen och upp mot Gröna Hästen, denna ingår i en gemensamhetsanläggning. Ansvaret för trappan, drift och underhåll samt beslutet om till exempel ett räcke, då ska de olika parterna besluta om detta gemensamt, så kallad delägarförvaltning. Laholms kommun är en av flera parter i denna gemensamhetsanläggning.

Laholms kommun kommer att bjuda in de andra parterna till ett möte och vi får då besluta om denna trappa ska förses med räcke eller ej. Först efter detta möte, som vi ska kalla till inom det närmaste, kan du få ett svar på ditt synpunktsförslag.

Givetvis kommer ett räcke att göra tillgängligheten bättre vid trappan, och behovet finns säkert. Dock så kvarstår frågan om budget och prioriteringar, och det är detta som de olika delägarna får ta ställning till gemensamt.

Kristofer Johansson, driftschef, Laholms kommun

Publicerad 07 June 2019 12:45