I valrörelsen fick jordbruks- och livsmedelsfrågorna en bekymmersamt nedtonad roll, enligt insändarskribenterna.

I valrörelsen fick jordbruks- och livsmedelsfrågorna en bekymmersamt nedtonad roll, enligt insändarskribenterna. Foto: Adobestock

Bättre förutsättningar för långsiktig hållbarhet

INSÄNT. Centerpartiets valframgång i söndagens Europaparlamentsval, ger den svenska maten och det Halländska jordbruket bättre förutsättningar för en långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft.

I valrörelsen fick jordbruks- och livsmedelsfrågorna en bekymmersamt nedtonad roll, i förhållande till dess betydelse för Europaparlamentets arbete. Många av valrörelses debattörer valde till och med att diskutera frågor utanför europaparlamentets verksamhetsområde, istället för faktiska Europafrågor. Då satte Centerpartiet ned foten för att lyfta den sunda maten, djurskyddet och minskad antibiotikaanvändning, som några av de viktigaste valfrågorna.

Detta är frågor där likvärdiga förutsättningar i hela Europa är avgörande för ett fortsatt konkurrenskraftigt och långsiktigt halländskt jordbruk. Vi är oerhört glada över att väljarkåren också valde att prioritera dessa frågor. Det gör både Centerpartiet och det halländska jordbruket starkare i Europa.

Vi vill även att Europas jordbruk lever upp till de höga krav och den kunskap som idag krävs av svenskt jordbruk.

Det svenska jordbruket har en avgörande betydelse för en hållbar europeisk matproduktion. Centerpartiet har genom sitt arbete, i Europaparlamentet de senaste fem åren, visat att resultat och förändring går att leverera. Med ett starkare Centerparti i Europaparlamentet kan arbetet med oförminskad kraft nu fortsätta för att uppnå just dessa förutsättningar. Den leveranssäkerhet av reformer och förändringar som partiet uppvisat, ökar nu möjligheten ytterligare för ett konkurrenskraftigare halländskt jordbruk i Europa.

Långsiktig hållbarhet utgör grundbulten för Centerpartiets jordbrukspolitik. Vi vill även att Europas jordbruk lever upp till de höga krav och den kunskap som idag krävs av svenskt jordbruk. Krav som naturligt bör ställas för att uppnå en hälsosam och klimatsmart livsmedelsproduktion. Det är självklart för Centerpartiet att detta skall gälla i hela Europa.

Därför fortsätter nu Centerpartiet driva frågan om likvärdigt djurskydd, minskad antibiotikaanvändning och säker mat i hela Europa. Tack vare ert stöd, kan Centerpartiet i än större utsträckning ge det Halländska jordbruket rätt förutsättningar att producera säker och sund mat.

Henrik Oretorp, ordförande Centerpartiet Halland

Mari-Louise Wernersson, vice ordförande Centerpartiet Halland

Kjell Helgesson, vice ordförande Centerpartiet Halland

Publicerad 07 June 2019 12:21