Lars-Göran Persson, Laholms Sparbanks vd, är glad och nöjd över att banken sålt fastigheten där Nilsson Special Vehicles har sin verksamhet. En nybildad stiftelse har köpt tomten och med dess hyresintäkter från bilfabriken kommer stiftelsen att årligen kunna dela ut cirka en miljon kronor till det lokala föreningslivet.

Lars-Göran Persson, Laholms Sparbanks vd, är glad och nöjd över att banken sålt fastigheten där Nilsson Special Vehicles har sin verksamhet. En nybildad stiftelse har köpt tomten och med dess hyresintäkter från bilfabriken kommer stiftelsen att årligen kunna dela ut cirka en miljon kronor till det lokala föreningslivet. Foto: Rickard Gustafsson

Bankens fastighetsaffär blir föreningslivets guldgruva

Laholms Sparbank säljer Nilsson Special Vehicles-tomten till välgörenhetsstiftelse

LAHOLM.

Laholms Sparbank säljer den 8 500 kvadratmeter stora fastigheten där Nilsson Special Vehicles ligger till en nybildad stiftelse. Hyran som bilföretaget betalar kommer sedan att användas av stiftelsen för framtida miljonutdelningar till förmån för det lokala förenings-, kultur- och näringslivet.

Av
Rickard Gustafsson

Det är en stor fastighetsaffär som skett lite i skymundan, men som kommer få en stor betydelse för det lokala föreningslivet.

Laholms Sparbanks vd, Lars-Göran Persson, är mycket glad över att kunna presentera nyheten om att banken sålt tomten på Tegelbruksvägen, där Nilsson Special Vehicles huserar, för 4,2 miljoner kronor till en nybildad stiftelse med namnet Laholms Sparbanks Utvecklingsstiftelse.

– I samband med bankens stämma i våras avsatte vi fem miljoner kronor till den här stiftelsen. Det är med de pengarna som stiftelsen nu köper fastigheten av banken, säger Lars-Göran Persson.

Faktum är att försäljningen genomfördes redan för drygt ett halvår sedan.

– Vi har haft fastigheten så länge att vi enligt regelverket var tvungna att avyttra den. 16 år är en väldigt lång tid, säger Lars-Göran Persson och påpekar att Finansinspektion haft synpunkter på ägandet.

Persson berättar att det genom åren gjorts försök att sälja fastigheten, dock inte på öppna marknaden. Inget bud som kommit in har varit ”rimligt” förklarar bankchefen och berättar att stiftelsen skapades med syfte att överlåta fastigheten som går under fastighetsbeteckningen ”Karosseriet 3”.

Fastigheten som är 8 500 kvadratmeter stor har legat i bankens portfölj sedan Yngve Nilssons karosserifabrik gick i konkurs 2003.

– Banken övertog fastigheten för att säkra sin fordran och därmed kunde vi aktivt bidra till att verksamheten kom igång igen, säger Lars-Göran Persson.

Vi ansåg att det här var det bästa för Laholm. Nilsson Special Vehicles har hela tiden känt till det som skulle hända och de kommer att få en trygg fastighetsägare.

Nilsson Special Vehicles har sedan dess varit hyresgäst vilket årligen gett banken hyresintäkter. Men dessa intäkter kommer framöver att tillfalla Laholms Sparbanks Utvecklingsstiftelse. Avkastningen kommer sedan att delas ut i form av bidrag till det lokala förenings-, kultur och näringslivet.

– Vi ansåg att det här var det bästa för Laholm. Nilsson Special Vehicles har hela tiden känt till det som skulle hända och de kommer att få en trygg fastighetsägare, säger Lars-Göran Persson och menar att syftet med affären också var att ta samhällsansvar då Nilssons är en stor arbetsgivare.

Jag tror att det finns utrymme att dela ut cirka en miljon kronor årligen.

Stiftelsens hyresintäkter skapar rena guldgruvan för det lokala föreningslivet. Bankchefen tror att stiftelsen redan från 2021 kommer kunna dela ut pengar.

– Jag tror att det finns utrymme att dela ut cirka en miljon kronor årligen.

Lars-Göran Persson är noga med att påpeka att stiftelsen, namnet till trots, lever sitt eget liv och att banken inte påverkar dess beslut. Viss påverkan har ändå Laholms Sparbank då det är banken som utser stiftelsens styrelse.

I styrelsen sitter tre laholmare: byggherren Staffan Påhlsson (ordförande), bankmannen Gert-Ove Olsson och Malin Nermark, vd på friskolekoncernen Aspero.

Publicerad 14 January 2020 10:00