Både Laholms kommun och Laholmspolisen vill förebygga brottsligheten på järnvägsstationen i Laholm genom kamerabevakning. Men installationen av kamerorna dröjer på grund av långa handläggningstider för ansökningar hos Datainspektionen.

Både Laholms kommun och Laholmspolisen vill förebygga brottsligheten på järnvägsstationen i Laholm genom kamerabevakning. Men installationen av kamerorna dröjer på grund av långa handläggningstider för ansökningar hos Datainspektionen. Foto: Adobe Stock/Rickard Gustafsson

Kommun och polis vill kamerabevaka J-stationen

Superlång kö för tillstånd försenar genomförandet

LAHOLM. Brottsligheten på järnvägsstationen i Laholm är ett gissel för privatpersoner och minskar benägenheten att pendla med kollektiva färdmedel. Laholms kommun vill därför uppföra kamerabevakning – men har stött på patrull på grund av Datainspektionens långa handläggningstider.

Av
Rickard Gustafsson

Laholms kommun har till många resenärers glädje fräschat upp och gjort järnvägsstationen vid Trulstorp mer gästvänlig. En stor faktor i ombyggnaden och planeringen av stationsområdet har varit att ta fasta på säkerhets- och trygghetsaspekterna.

Området har varit hårt drabbat av kriminella som stulit drivmedel, bilar, cyklar, mopeder och det har även förekommit skadegörelse.

Kommunpolisen Kristian Nilsson berättar, efter att ha kontrollerat polisens databas över brottsanmälningar, att inte mindre än 84 brott anmälts vid J-stationen från 1 januari 2016 till den 10 januari 2020.

– Järnvägsstationen är en ”hot spot” beträffande brottslighet och det har varit stökigt där. Vi var med i planeringen för ombyggnationen och då förbereddes det för kamerabevakning, säger han och fortsätter:

– Kamerabevakning måste till för dem som parkerar där. Det pratas mycket om integritet men jag tror inte att de som har rent mjöl i påsen känner sig kränkta och känner obehag över att deras bilar är övervakade, säger Kristian Nilsson som är positiv till kamerabevakning under förutsättning att det tydligt framgår via skyltning vilket område som övervakas.

Järnvägsstationen i Laholm är ett område som de senaste åren varit utsatt för hög brottslighet. Kommunpolisen Kristian Nilsson berättar att 84 brott begåtts där de senaste fyra åren men att mörkertalet är stort.

Järnvägsstationen i Laholm är ett område som de senaste åren varit utsatt för hög brottslighet. Kommunpolisen Kristian Nilsson berättar att 84 brott begåtts där de senaste fyra åren men att mörkertalet är stort. Foto: Rickard Gustafsson

En del i stationsomgörningen har varit att komma till rätta med alla cykelstölder som förekommit under årens lopp, vilket fått konsekvensen att vissa pendlare istället valt bilen. Därför gjorde Laholms kommun en 1,2-miljonersinvestering för ett cykelgarage där pendlare kunde låsa in sin cykel.

Cykelgaraget invigdes hösten 2019 och i samband med det var förhoppningen också att kamerabevakning skulle implementeras. Laholms kommun ansökte om tillstånd hos Datainspektionen (tidigare var det länsstyrelsen som hanterade dylika ärenden) redan i april 2019.

Kristofer Johansson, driftchef på Laholms kommun, berättar att investeringen i cykelgaraget var en av åtgärderna för öka tryggheten på järnvägsstationen.

Kristofer Johansson, driftchef på Laholms kommun, berättar att investeringen i cykelgaraget var en av åtgärderna för öka tryggheten på järnvägsstationen. Foto: Rickard Gustafsson

Åtta månader senare har det inte hänt någonting, och det lär dröja.

– Vi skickade iväg ansökan den 15 april i fjol och fick till svar att det var sex månaders handläggningstid och nu har det gått åtta månader så vi borde få svar snart, säger Kristofer Johansson, driftchef på kommunen.

Dryga halvtimmen senare återkommer Johansson till LT. Efter att han kontaktat Datainspektionen för att förhöra sig om status på ansökan är beskedet negativt.

– De har flyttat fram handläggningstiden och den har fördubblats och är nu tolv månader. Det är många som ansöker skulle jag tro, säger Kristofer Johansson.

Trots bakslaget och förseningen hoppas driftchefen att kamerorna sätts upp under 2020.

– Först och främst måste ansökan beviljas, sen beror det lite på vad Datainspektionen svarar. Exempelvis hur och var kamerorna får sättas upp. Men jag hoppas att det kan bli klart under hösten.

På parkeringen på stationsområdet har det förekommit cykel-, moped- och bilstölder. Vanligt är också slangning av diesel och bensin.

På parkeringen på stationsområdet har det förekommit cykel-, moped- och bilstölder. Vanligt är också slangning av diesel och bensin. Foto: Rickard Gustafsson

Publicerad 12 January 2020 11:00