Stellan Sturesson.

Stellan Sturesson. Foto: Sarah Bernshed

Stellan Sturesson: Så ska nya året bli kallat

Normalt Så återgår verkligheten till det normala, efter jul-, nyårs- och trettondehelgerna. Det är egentligen rätt skönt, och jag verkar inte vara den ende som tycker det. Förra helgen tog LT ledigt, men från och med nu är det full fart igen, hela 2020. Det är året som språkexperterna vill att vi ska uttala “tjugohundrartjugo”. Vilket jag rättar mig efter. Fast jag använder “e” i ställer för “o” på sydhalländskt vis för att göra mig bättre förstådd.

Ilsken Man utgår ju från att Guds sändebud på jorden ska vara godmodig, mild och överseende, men i helgen utmärkte sig påven för något annat. På levande bilder ser man hur han kommer vandrande bland likasinnade. På andra sidan staketet står människor och väntar på honom. Han går litet bortvänd från publiken när en entusiastisk kvinna tar tag i hans hand och rycker den till sig. Il papa blir rasande, rycker till sig handen och slår till förövarens hand!

Efter vad jag förstått har påven sen dess ångrat sig och bett om ursäkt för sitt beteende. Det behövdes!

Straff Vi har sen årsskiftet fått en ny lag. Lagen ska ge hårdare straff för sabotage mot så kallad blåljusverksamhet. Att säja att det är på tiden är ingen överdrift. När framför allt ungdomar kastar sten eller brandbomber mot poliser, räddningstjänst och ambulanspersonal har det uppenbarligen inte gett några allvarligare konsekvenser. Nu ska det bli ändring på det. Möjligen...

Behövs Jaha. Så har Vattenfall efter 44 år bommat igen Ringhals två och hävdar att den inte behövs längre. Miljöpartisterna blir glada, men en expert på Konjunkturinstitutet hävdar nu att om Vattenfall väntat i fem år skulle utsläppen i EU fram till 2040 minskat med åtta miljoner ton! I stället få vi nu både exportera mindre “ren” el och importera mer kolkraft- och naturgasel, vilket innebär ökade utsläpp av växthusgaser. Och om ett år stängs Ringhals ett, samtidigt som vi behöver mer och mer el till våra bilar och övriga fordon...

Mer jobb Såhär i början av året är det gott att läsa i LT att arbetslösheten bland de utlandsfödda fortsätter att minska, både i hela Halland och i Laholm. På två år har arbetslösheten här minskat från drygt 28 procent till drygt 21! Och detta trots att konjunkturen faktiskt vänt neråt.

Snälla Alltså, jag blir då och då förundrad över svenska domstolars välvilja. Nyss handlade det om våldtäktsmannen som slapp utvisning. Nu handlar det om en mördare som får lägre straff för att han, som rätten uttrycker det, “själv blev utsatt för visst våld”. Det våldet bestod i att hans offer försvarade sig med en kniv och stack honom i armen. Förmildrande..?!

:-) God fortsättning önskas dig på det nya året. Och en försiktig gratulation till Laholms kyrklighet, eftersom antalet gudstjänstbesökare ökat rejält på sistone.

:-( I Malmö fortsätter förföljelserna mot judarna, inte minst i skolorna. S-rådet i stan, Anders Rubin, tycker att man kanske varit litet “sen på bollen” att agera. Jo, det är en allmän mening!

Publicerad 11 January 2020 09:30