Eva Aronsson, avfallsingenjör på Laholms kommun, anser att laholmarna är jätteduktiga på att sortera sina sopor och ger dem en stor eloge.

Eva Aronsson, avfallsingenjör på Laholms kommun, anser att laholmarna är jätteduktiga på att sortera sina sopor och ger dem en stor eloge. Foto: Rickard Gustafsson

Laholmarna grymma på sopsortering

Minskat andelen restavfall som förbränns med över 2 600 ton

LAHOLM.

Det nya flerfackskärlsystemet i Laholms kommun har blivit en succé. Åtminstone rent miljömässigt. Sedan införandet har andelen restavfall som skickats till förbränning minskat med 42 procent, eller över 2 600 ton, och laholmarna får högt betyg för sitt sätt att återvinna avfall och sortera matrester.

Av
Rickard Gustafsson

Det är inte alltid enkelt och populärt att införa nya system. Människor styrs av vanor, och beteenden är inte alltid lätta att förändra. Men invånarna i Laholms kommun har generellt tagit till sig det nya sopsorteringssystemet på ett väldigt bra sätt.

Eva Aronsson, avfallsingenjör på Laholms kommun, presenterar med glädje statistik som medborgarna i kommunen har all anledning att vara stolta över.

Målsättningen är att få ner andelen restavfall till hälften, men att det skulle gå så fort gör mig väldigt positivt överraskad.

2017, då alla fortfarande hade det gröna kärlet utan källsortering, skickades 6 274 ton restavfall rätt in i förbränningsugnen. 2019 hade siffran reducerats till 3 616 ton.

En differens på 2 658 ton och en minskning med 42 procent i reella tal.

– Målsättningen är att få ner andelen restavfall till hälften, men att det skulle gå så fort gör mig väldigt positivt överraskad, säger Eva Aronsson.

Nästan 2 700 ton av laholmarnas sopor har alltså kunnat tas till vara för återvinning sedan införandet av flerfackskärlen, istället för att förbrännas.

– Laholmarna är jätteduktiga. Utsorteringen av matavfall håller väldigt hög kvalitet framförallt när det gäller villahushållen. Flerbostadshushållen är lite sämre men där arbetar vi för att höja kvaliteten, säger Eva Aronsson.

Eva Aronsson berättar att laholmarna efter övergångsperioden uppfattar det nya systemet som väldigt bra och att de tagit till sig nyttan med det.

Dessutom talar det mesta för att kommande års siffror blir ännu bättre.

– Det var först i somras som fritidsboenden fick det nya avfallssystemet och 2020 blir därför första året då vi får full utväxling, säger Eva Aronsson.

De nu officiella siffrorna ger också vid handen att det som individ och familj lönar sig att sopsortera. Klyschan att många bäckar små i slutändan blir en stor å, är helt klart passande.

Totalt producerade laholmarna 6 748 ton sopor under 2019. Det betyder att 3 128 ton avfall (plast, glas, papper, metall, tidningar och matrester) gick till återvinning.

2017 producerades 6 447 ton sopor men då var återvinningen blygsamma 173 ton.

Fotnot: Samtliga siffror i artikeln baseras på avfall som samlats in från flerfackskärlen hos hushållen. Beträffande avfall som lämnats till återvinningsstationer under 2019 är den statistiken först tillgänglig i mars 2020.

Publicerad 10 January 2020 11:30