Vid kraftig nederbörd stiger Edenbergaån och svämmar över vilket gör att trädgården vid den privatägda villan i Vallberga förvandlas till en mindre sjö. Marken utmed båda sidor om ån ägs av Laholms kommun som hävdar att de inte har något ansvar för att 82-åriga Elsie Hallbergs tomt blir översvämmad.

Vid kraftig nederbörd stiger Edenbergaån och svämmar över vilket gör att trädgården vid den privatägda villan i Vallberga förvandlas till en mindre sjö. Marken utmed båda sidor om ån ägs av Laholms kommun som hävdar att de inte har något ansvar för att 82-åriga Elsie Hallbergs tomt blir översvämmad. Foto: Privat/Rickard Gustafsson

Översvämmad å hotar trädgårdsparadis

Kommunen hävdar att det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin tomt

VALLBERGA. Fastigheten gränsar inte till ån – i normalt vattenläge – och fastighetsägaren anser att det är grannens ansvar att bygga vallar. Grannen, Laholms kommun, äger marken på båda sidorna om ån – men hävdar att de inte har något ansvar att hindra översvämningarna. Översvämningar som skett ett tiotal gånger på senare år.

Av
Rickard Gustafsson

Ett fotografi taget i slutet av varma augusti visar en vacker trädgård i prunkande grönska. En lummig tomt med en stor gräsmatta omgiven av träd, buskar och blommor i regnbågens alla färger. I fotots mitt står ett trädgårdsmöblemang smidet i järn.

En idyll.

När LT besöker trädgården i mitten av oktober är verkligheten en annan. Några dagars regnande har ökat vattenflödet i den närbelägna Edenbergaån som svämmat över. Tomten liknar mer en insjö.

Trädgårdsmöblemanget står med vatten upp till stolsitsarna, vilket betyder att vattnet står cirka 40 centimeter högt på tomten.

När vattnet drar sig tillbaka ligger allsköns bråte, som ån dragit med sig, kvar i trädgården. Mycket arbete krävs för att återställa idyllen.

När den senaste översvämningen i Edenbergaån var som högst låg stolsitsarna i Elsie Hallbergs trädgårdsmöblemang under vatten. Det betyder att vattnet stod 40 centimeter högt i trädgården.

När den senaste översvämningen i Edenbergaån var som högst låg stolsitsarna i Elsie Hallbergs trädgårdsmöblemang under vatten. Det betyder att vattnet stod 40 centimeter högt i trädgården. Foto: Rickard Gustafsson

Den översvämmade fastigheten ägs av Elsie Hallberg, 82. Hon älskar att påta i sin trädgård och sitt växthus och berättar att människor stannar till och frågar om de får ta fotografier.

Elsie och hennes numera bortgångne man flyttade till Vallberga för drygt tio år sedan efter att ha förälskat sig i huset och tomten utmed ån. Vid tidpunkten fanns det redan vallar som skyddade tomten från översvämningar.

Men med åren har vattennivåerna stigit både högre och oftare och efter en översvämning som ledde till att vatten trängde hela vägen in i källaren byggdes vallarna på.

Grusplanen mot åkern har höjts två meter för att inte vattnet ska nå villan och dess källare. Trots det har vatten nått in om än i förminskad volym. Rent ekonomiskt har Elsie Hallberg investerat 160 000 kronor i förhöjda vallar, pumpverktyg och kostnader för sanering efter översvämningar för att rädda huset.

Tomten ligger på stadsplanerad mark och Elsie berättar att hela situationen känns mycket otrygg.

– Jag vet inte vad jag ska göra mer för att skydda min tomt. Det känns inte tryggt att bo här, säger Elsie Hallberg.

Men investeringarna var inte tillräckliga. Ytterligare en gång har vattnet trängt in i källaren och vid över tio tillfällen på senare år har Edenbergaån svämmat över och dränkt den undersköna trädgården.

– Jag värnar så mycket om min trädgård, men jag orkar inte med det här mer, säger hon till LT.

När Edenbergaån har sitt normala flöde gränsar hennes tomt inte till ån. Marken på båda sidorna om ån ägs av Laholms kommun och den obebyggda fastigheten sträcker sig från Kövlingevägen i väster till fotbollsplanen Wallevi i öster.

Trädgården betyder väldigt mycket för Elsie Hallberg. Men efter varje översvämning tvingas den 82-åriga damen städa upp all bråte som Edenbergaån för med sig in i hennes trädgård.

Trädgården betyder väldigt mycket för Elsie Hallberg. Men efter varje översvämning tvingas den 82-åriga damen städa upp all bråte som Edenbergaån för med sig in i hennes trädgård. Foto: Rickard Gustafsson

Hon har i flera år varit i kontakt med kommunen och kräver att de skyddar ån från översvämning.

– Kommunen säger att det inte är deras ansvar och vägrar göra något, men jag anser att de har fel, säger Elsie Hallberg och suckar.

– Så fort det regnar ordentligt får jag hjärtat i halsgropen och vågar inte åka hemifrån.

På Laholms kommun är man bekant med ärendet. I den senaste skrivelsen, från början av juli, undertecknad av förre kommunchefen Erland Björkman och servicechefen Lisa Larsson skriver de att de inte har något ansvar för översvämningarna.

– Vi har inget ansvar för ån och vattnet. Det är fastighetsägaren som har ansvaret att säkra upp att inte fastigheten ska riskera att få in vatten på sin tomt, säger Lisa Larsson.

Nu är den kommunala marken obebyggd, men om kommunen haft en byggnad på sin fastighet hade ni inte åtgärdat det med vallar?

– Det kan jag inte svara på för så är inte fallet, vi har ingen byggnad. Vi som fastighetsägare har ansvar för våra fastigheter.

Har kommunen inget ansvar för att det tränger in vatten från kommunens tomt på en annan fastighetsägares tomt?

– Nej, det har vi inte. Kommunen har inget ansvar för åar och sjöar. Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin fastighet, inte kommunens, säger Lisa Larsson.

Fotnot: Sedan LT besökte fastigheten har den ytterligare en gång drabbats av översvämning.

Publicerad 08 December 2019 08:55