Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) konstaterar att Hallandsposten hade rätt och kommunen fel beträffande ärendet där en HP-reporter efterfrågade allmänna handlingar men fick till svar att de inte fanns.

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) konstaterar att Hallandsposten hade rätt och kommunen fel beträffande ärendet där en HP-reporter efterfrågade allmänna handlingar men fick till svar att de inte fanns. Foto: Skärmpklipp hallandsposten.se/Arkiv

HR-chef kritiseras av kommunstyrelsen

Kommunen erkänner felaktig dokumenthantering i svar till JO

LAHOLM.

En journalist från Hallandsposten efterfrågade allmänna handlingar om en avstängd tjänsteman, men fick till svar från kommunens HR-chef att de inte fanns. Det stämde inte och nu erkänner Laholm i ett svar till JO (Justitieombudsmannen) att man agerat felaktigt och att handlingen skulle ha lämnats ut.

Av
Rickard Gustafsson

Laholms kommun har utrett ärendet och erkänner att de brustit i hanteringen av fallet som i slutet av oktober JO-anmäldes av Hallandspostens chefredaktör Viveka Hedbjörk, efter anklagelser om att kommunens HR-chef försökt att mörklägga ett personalärende.

– Det är bara att konstatera att Hallandsposten hade rätt, säger Erling Cronqvist (C) och Erik Semb (M) berättar att kommunstyrelsen var rörande överens om det yttrande kommunen nu skickar som svar till Justitieombudsmannen.

Upprinnelsen till chefredaktörens anmälan var att en av HP:s reportrar i Laholm den 9 oktober efterfrågade om det fanns ett personalärende om en projektledare som stängts av för misstänkt tjänstefel och efterfrågade dokument beträffande eventuella varningar, uppsägning, överenskommelse om upphörande av anställning eller liknande.

Svaret från kommunens HR-chef, Malin Sörensen, blev omgående att det inte fanns några sådana dokument.

Två dagar senare fick HP-reportern kännedom om att en allmän handling visst fanns, om att den aktuella projektledaren stängts av, då den kommit redaktionen tillhanda genom nyhetsbyrån Siren. HP-reportern skickade på nytt ett mejl – som inte besvarades.

Tre dagar senare kontaktade HR-chefen istället HP-reportern via telefon och ifrågasatte varför reportern var intresserad av personalärendet. Reportern ifrågasatte i sin tur varför HR-chefen inte lämnat ut de handlingar som begärts.

Den aktuella projektledarens anställning upphörde den 16 oktober – dagen innan flera nya upphandlingsskandaler i kommunen avslöjades av LT och HP.

JO uppmanade kommunstyrelsen att själva göra en utredning och den är nu klar. Kommunen erkänner att fel begåtts och att dokument kring personalärendet skyndsamt skulle lämnats ut.

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) och kommunchefen Anders Einarsson skriver i yttrandet till JO att: ”hanteringen kring Hallandspostens förfrågan om handlingar avseende en namngiven person hanterats inkorrekt” och att reportern skulle ha upplysts om att det fanns ett personalärende.

De skriver även att HR-chefens förfrågan varför reportern på Hallandsposten var intresserad av personalärendet avseende projektledaren var en felbedömning, eftersom en myndighetsperson enligt svensk grundlag inte får efterfråga i vilket syfte en allmän handling begärs ut.

Yttrandet till JO avslutas med: ”Kommunstyrelsen kommer med anledning härav att se över behovet av rutiner och information.”

HR-chefen Malin Sörensen yttrar sig även hon i svaret till JO:

Anledningen till att jag inte lämnade ut begärda handling var att Hallandspostens efterfrågan var oprecis och att de inte efterfrågade just avstängningsbeslutet i sin begäran. Vid tidpunkten som Hallandsposten efterfrågade dokumenten var ärendet under utredning och förhandlingar hade påbörjats.”

Hallandspostens chefredaktör, Viveka Hedbjörk, menade i JO-anmälan att det som skett är ett brott mot den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen och hävdade att HR-chefen medvetet agerat vilseledande och undanhållit tidningen rätten att ta del av handlingar.

HR-chefen är av en helt annan uppfattning:

”De slutledningar som Hallandsposten dragit om att jag har haft för avsikt att ”mörklägga” dokumentet om avstängningen för att dölja kopplingarna till oegentligheterna i hanteringen av upphandlingarna är helt utan grund. Med facit i hand, så hade jag idag lämnat ut samtliga dokument för att undvika denna uppståndelse, även de som inte direkt efterfrågades”.

Publicerad 03 December 2019 16:21