Det är oroligt i Genevad med tanke på byns nedläggningshotade skola.

Det är oroligt i Genevad med tanke på byns nedläggningshotade skola. Foto: Johan W Jönsson

De tar strid för Genevadsskolan

”Utan skolan dör samhället ut”

GENEVAD.

Byborna i Genevad är oroliga. Om skolan läggs ner tror man att samhället riskerar att dö ut. Nu tar man strid för att behålla sin nedläggningshotade skola.

Av
Johan Wilmarstrand Jönsson

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att gå vidare och fortsätta att utreda vilka konsekvenser det får att lägga ner skolorna i Genevad och Ahla. I Genevad tänker man kämpa för att behålla sin skola. En namninsamling har startats och byalaget har haft öppet möte dit lokaltidningarna bjöds in.

– Jag är rädd att Genevad dör om inte skolan får vara kvar. Det är generationsskifte på gång i byn. Flera barnfamiljer har flyttat in. Jag tycker inte att det känns som att kommunen tänker hela vägen. Veingeskolan är redan trång. Är det bättre att bussa barnen från Genevad och sätta dem i baracker i Veinge än att behålla skolan här?, säger Joakim Jensen som är byalagets ordförande.

De som deltog på det öppna mötet, många själva föräldrar, var även oroliga för sina barn.

– Jag hade inte velat skicka mitt barn med buss till Veinge. Ett barn som går i förskoleklass och på lågstadiet har inte samma trafikvett som ett barn som ska börja mellanstadiet. För att ta sig till busshållsplatsen måste man över statliga vägar där hastigheterna inte respekteras överhuvudtaget. Och kommunen kan inte göra några fartsänkande åtgärder på dessa vägar, fortsätter Jensen.

Henrik och Jenny Green hoppas att deras femåring ska få gå på Genevadsskolan, presis som Henrik själv gjorde.

Henrik och Jenny Green hoppas att deras femåring ska få gå på Genevadsskolan, presis som Henrik själv gjorde. Foto: Johan W Jönsson

Att Genevadsskolan, enligt kommunen, är svår då den lätt blir överfull samtidigt som den lika lätt blir kostnadsineffektiv om det går för få barn på där håller inte byborna med om.

– Det finns möjlighet att utöka lokalerna med en outnyttjad källare. Det har varit problem med fukt men nu när kommunen äger marken kan man dränera och fixa till det. Blir kullarna mindre finns det möjlighet att flytta tillbaka barn till skolans lokaler från förskolan, där de nu får utnyttja baracker för att få plats. Dessutom borde man kunna utöka upptagningsområdet om det skulle behövas, säger Jensen.

Henrik och Jenny Green tycker att det är trist om Genevadsskolan läggs ner.

– Vi har en femåring där hemma. Han ser fram emot att få börja på Genevadsskolan – en liten och trygg skola där alla känner alla. Vi förstår inte hur alla ska få plats i Veinge. Man måste tänka på att skolan är barnens arbetsmiljö, säger Greens.

– Det kommer alltid mellanår med färre barn i byarna. Men nu är det stora kullar på gång upp. Förskolan är full. Det är köplats. Flera barnfamiljer har flyttat in och ännu fler är på gång. Flera flyttar hit för att här finns en liten byskola med små klasser. Jag har själv gått på skolan och det var mina tryggaste skolår, säger Henrik Green.

Joakim Jensen, i mitten, är ordförande i Genevads byalag och initiativtagare till det öppna mötet samt en namninsamling mot nedläggningen av skolan.

Joakim Jensen, i mitten, är ordförande i Genevads byalag och initiativtagare till det öppna mötet samt en namninsamling mot nedläggningen av skolan. Foto: Johan W Jönsson

Olaf Berndt var äldst av byborna som var på plats på mötet.

– Jag har bott i Genevad sedan 1971 och har sett både upp- och nedgångar. Det var mycket äldre människor i byn för några år sedan. Nu börjar barnfamiljerna komma tillbaka och det pratas om att bygga till, då ska man lägga ner skolan. Det känns inte genomtänkt, säger Berndt.

– Jag vill att Genevad ska leva och finnas kvar även på sikt. Då behövs barnfamiljerna och skolan. Utan skolan dör samhället ut. Det blir bara en boplats – ingenting annat, fortsätter han.

Att Genevadsskolan är liten är det som gör den attraktiv, menar Olaf Berndt.

– Jag har barnbarn på olika skolor. De som går på mindre skolor är tryggare och lär sig bättre. Det är jag övertygad om. Jag hoppas verkligen att skolan här får vara kvar.

Joakim Jensen har startat en digital namninsamling som han ska lämna in på Stadshuset.

– Vi är oroliga för våra barn och vi är oroliga för Genevad som by. Risken finns att Genevad dör ut och blir ett nytt Skogaby om skolan läggs ner. Vi ska fortsätta kämpa, avslutar Joakim Jensen.

Publicerad 02 December 2019 12:45