Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen. Foto: Christian Gustavsson

Vad blir hyran 2020?

"Hyresrätten är redan idag den dyraste boendeformen"

Bostad.

Vad blir hyran år 2020? Nu drar hyresförhandlingarna igång för runt 1,5 miljoner lägenheter i landet. Hyresgästföreningen menar att ytterligare höjningar inte behövs, medan motparten vill se en höjning på mellan 2,5–3,5 procent.

Av
Andreas Lindegren

Nu drar de årliga hyresförhandlingarna igång runt om i landet. Inför förhandlingarna 2019 stod parterna i många fall långt ifrån varandra och även inför stundande förhandlingar verkar parterna inledningsvis oense. Enligt Hyresgästföreningens analys, som representerar hyresgästerna, finns det inget utrymme för ytterligare höjningar av hyrorna runt om i landet.

Hyresgästföreningen lutar sig på statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, som visar att det är boendekostnaderna som mest påverkat tolvmånadersinflationen i landet, medräknat både hyran och räntekostnaderna för eget ägt boende. Med avmattad ekonomi, både nationellt och internationellt, menar medlemsorganisationen att ytterligare ökade hyror kan slå hårt mot människors plånböcker.

– Är det en rimlig hållning att, när alla andra kostnader går ner, så ska boendekostnaderna för hyresgäster gå åt motsatt håll? Självklart inte, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har även granskat bostadsföretagens ekonomi, som de menar är god och att tidigare års hyresuppgörelser mer än väl har kompenserat för fastighetsägarnas kostnadsutveckling.

– Hyresrätten är redan idag den dyraste boendeformen. Sex av tio hushåll består av ensamstående personer, med eller utan barn, som ska klara av en eventuell hyreshöjning på bara en inkomst. Vanligt folk måste kunna bo kvar, säger hyresgästföreningen Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Men Sveriges allmännytta, tidigare SABO, som är en bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga bostadsföretag som sammanlagt förvaltar över 800 000 bostäder, håller inte med. Inför förhandlingarna är deras vägledning till medlemmarna en hyreshöjning på cirka 2,5–3,5 procent. Det är 0,5 procent lägre jämfört med 2018 års rekommendation inför 2019 och motiveras av att just tillväxten i svensk ekonomi avmattas något. Trots detta menar Sveriges allmännytta att den ekonomiska utvecklingen kommer att leda till stigande kostnader och räntor för bostadsföretagen.

– Jag hoppas att vår vägledning kan bidra till bättre förhandlingsprocesser där underlag och resultat upplevs som mer likvärdiga och begripliga för både hyresvärdar och hyresgäster, säger Susanna Höglund chefsekonom på Sveriges allmännytta.

Under de senaste tre åren har den genomsnittliga hyreshöjningen i landet legat på 0,61–0,98 procent, enligt Hyresgästföreningen. Skulle årets förhandlingar resultera i en höjning på 2 procent, skulle detta innebära ökade intäkter på över 2 miljarder kronor för hyresvärdarna och en ökad kostnad för hyresgästen på 1 100 kronor per år.

– I förhållande till risk är hyresvärdarnas avkastning idag mycket god. Antalet tomma lägenheter är närmast obefintlig. Att i det läget öka den ekonomiska pressen på hyresgästerna rimmar illa med verkligheten, säger Erik Elmgren.

Fakta

58 700 hyresgäster har redan i förväg fått sin nya hyra klar för 2020, detta då 19 fleråriga avtal slöts förra året. För dessa avtal är den genomsnittliga hyreshöjningen 1,9 procent.

Publicerad 07 September 2019 07:00